Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 17/06/2024

XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh hôm nay

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 14/06/2024

G8 76
G7 911
G6 7751 7601 7219
G5 0334
G4 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727
G3 06674 35898
G2 15551
G1 18454
ĐB 817276
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 6
1 1 9 1 0 1 5 5
2 7 8 2  
3 4 3  
4 9 4 3 5 7 8
5 1 1 4 7 5  
6 0 7 6 7
7 4 6 7 2 5 6
8 4 8 2 9
9 8 9 1 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 07/06/2024

G8 17
G7 015
G6 7364 8906 9739
G5 7970
G4 86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615
G3 80195 66430
G2 50073
G1 45369
ĐB 982480
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 9 0 3 7 8
1 4 5 5 1  
2 3 6 2 8
3 0 9 3 2 7
4   4 1 6
5 8 5 1 1 9
6 4 9 6 0 2
7 0 3 7  
8 0 2 8 5
9 5 9 0 3 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 31/05/2024

G8 95
G7 430
G6 0753 2287 8163
G5 5639
G4 57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056
G3 08090 33100
G2 35718
G1 79493
ĐB 516374
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 4 0 0 3 7 9
1 8 1  
2   2  
3 0 9 3 5 6 9
4   4 0 7 9
5 3 6 7 8 5  
6 3 6 5
7 0 4 9 7 5 8
8 7 8 1 5
9 0 3 4 9 3 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 24/05/2024

G8 23
G7 620
G6 8311 4929 7337
G5 2825
G4 42299 95534 82307 04266 06876 34099 14462
G3 39241 80354
G2 19947
G1 21834
ĐB 038490
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 2 9
1 1 1 1 4
2 0 5 9 2 6
3 4 4 7 3  
4 1 7 4 3 3 5
5 4 5 2
6 2 6 6 6 7
7 6 7 0 3 4
8   8  
9 0 9 9 9 2 9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 17/05/2024

G8 95
G7 676
G6 6827 9830 1100
G5 3459
G4 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535
G3 87882 85803
G2 72867
G1 87841
ĐB 141337
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 3 0 0 0 3
1   1 2 4 5
2 1 7 2 8
3 0 5 7 3 0
4 1 5 4 5 8
5 1 4 9 5 3 4
6 7 6 7
7 6 7 2 3 6
8 2 4 8  
9   9 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 10/05/2024

G8 74
G7 101
G6 2049 6413 3260
G5 0897
G4 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
G3 92400 44999
G2 28939
G1 25181
ĐB 444642
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 2 0 0 5 6
1 3 4 1 0 8
2   2 0 4 9
3 5 6 9 3 1
4 2 9 4 1
5 0 7 5 3
6 0 6 3
7   7 5 9
8 1 8  
9 2 7 9 9 3 4 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 03/05/2024

G8 54
G7 027
G6 0639 8684 7604
G5 6315
G4 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
G3 57779 89774
G2 89264
G1 34173
ĐB 054207
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 7 0  
1 5 1  
2 7 9 2 7
3 8 9 3 7 9
4 7 4 0 6 7 8
5 5 6 5 1 5
6 4 6 5
7 2 3 4 9 7 0 2 4
8 4 8 3
9 3 9 2 3 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 26/04/2024

G8 96
G7 241
G6 5618 0288 6622
G5 8950
G4 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G3 15186 73581
G2 63932
G1 20566
ĐB 213526
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 5
1 8 1 4 8
2 2 6 9 2 2 3 3 6
3 2 2 8 3  
4 1 4 7 9
5 0 5  
6 2 6 8 6 2 6 8
7 4 7  
8 1 6 8 8 1 3 6 8
9 4 9 2

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 19/04/2024

G8 31
G7 367
G6 9654 5774 5762
G5 0659
G4 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 74256 31489
G2 62100
G1 38926
ĐB 538064
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 5 6 9 0 0
1   1  
2 6 2 5 6 8
3 5 3  
4   4 5 6 7
5 2 4 6 9 5 0 3
6 2 4 7 8 6 0 2 5
7 4 7 6
8 2 9 8 6
9   9 0 5 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 12/04/2024

G8 11
G7 903
G6 3696 5933 9675
G5 4534
G4 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G3 34032 85367
G2 61060
G1 27288
ĐB 940953
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 4 6 8
1   1  
2 7 2 3
3 2 3 4 7 3 0 3 5
4 0 4 3
5 3 5 7 8
6 0 7 7 6 9
7 5 9 7 2 3 6 6
8 0 5 8 8 8
9 6 9 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 05/04/2024

G8 57
G7 501
G6 0138 8365 4855
G5 1587
G4 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
G3 93508 17819
G2 33188
G1 28309
ĐB 687319
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 8 9 0 8
1 8 9 9 1 0
2   2  
3 8 9 3  
4 7 4  
5 5 7 5 5 6
6 5 6 6 6 8
7   7 4 5 8
8 0 6 7 8 8 0 1 3 8
9   9 0 1 1 3

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 29/03/2024

G8 99
G7 457
G6 5903 5521 4493
G5 1580
G4 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
G3 27094 42375
G2 05410
G1 05632
ĐB 693262
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 1 8
1 0 1 2 2
2 1 1 2 3 3 5 6
3 2 2 3 0 8 9
4 4 7 4 4 9
5 2 7 7 5 7
6 2 6  
7 5 7 4 5 5
8 0 3 8  
9 3 4 9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 22/03/2024

G8 75
G7 748
G6 6259 2217 2720
G5 4064
G4 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
G3 26444 09081
G2 30460
G1 25391
ĐB 427695
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 6
1 4 5 7 1 8 8 9
2 0 6 2 6 6
3   3  
4 4 8 4 1 4 6
5 9 5 1 9
6 0 2 2 4 6 2 8
7   7 1
8 1 1 6 8 4
9 1 5 9 5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 15/03/2024

G8 71
G7 762
G6 1373 9264 9945
G5 6800
G4 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
G3 76255 24271
G2 16006
G1 82194
ĐB 828994
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 6 0 0
1   1 0 2 7
2 1 6 2 6 6 7
3 3 3 3 7
4 5 4 6 9 9
5 5 5 4 5
6 2 2 4 6 0 2
7 1 2 3 7 9
8   8  
9 4 4 7 9  
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Trà Vinh cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó. XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào - Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top