Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 25/06/2024

XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng hôm nay

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 22/06/2024

G8 18
G7 360
G6 8185 5492 6812
G5 6405
G4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813
G3 29273 98533
G2 44954
G1 17928
ĐB 450579
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 3 5 6
1 2 3 1 9 9
2 3 8 2 1 9
3 0 3 4 3 1 2 3 7
4   4 3 5
5 0 4 5 0 8
6 0 6  
7 3 9 7  
8 5 8 2
9 1 1 2 9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 19/06/2024

G8 39
G7 372
G6 9942 3835 5222
G5 2830
G4 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280
G3 67855 68987
G2 49778
G1 74785
ĐB 573990
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 3 8 9
1 9 1 7
2 2 2 2 4 7
3 0 5 3  
4 2 9 4 0
5 5 8 8 5 3 5 8
6   6  
7 1 2 8 7 8
8 0 5 7 8 5 5 7
9 0 9 1 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 15/06/2024

G8 94
G7 044
G6 8700 9307 6504
G5 6193
G4 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042
G3 93205 44286
G2 84915
G1 16902
ĐB 424008
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 4 5 7 8 0 0
1 5 1 6
2 4 2 0 4 4
3 6 3 8 9
4 2 2 4 4 0 2 4
5   5 0 1
6 1 6 6 3 6 8
7   7 0
8 3 6 8 0
9 3 9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 12/06/2024

G8 59
G7 571
G6 3347 9950 5733
G5 4515
G4 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978
G3 14176 07232
G2 98822
G1 65367
ĐB 237610
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 5
1 0 5 1 5 7 8
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 7 8 4  
5 0 1 5 1 6 8
6 5 6 7 6 6 7
7 1 6 8 7 4 6
8 1 5 8 4 7
9   9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 08/06/2024

G8 52
G7 678
G6 4312 0492 9529
G5 3601
G4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857
G3 83744 14776
G2 88997
G1 24452
ĐB 169163
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 6
1 2 1 0
2 9 2 1 3 5 9
3 2 3 6
4 4 4 4
5 2 5 7 8 5 5 9
6 0 3 7 6 7
7 6 8 7 5 6 9
8   8 5 7
9 2 5 7 9 2

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 05/06/2024

G8 27
G7 027
G6 8547 5924 7063
G5 5400
G4 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429
G3 17408 16572
G2 12182
G1 03231
ĐB 617219
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 8 0 0
1 9 1 3 7
2 4 7 9 2 7 8
3 1 5 3 6
4 7 7 4 2
5 9 5 3 6
6 3 5 6  
7 1 2 7 2 4 4
8 2 8 0
9 9 9 1 2 5 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 01/06/2024

G8 40
G7 003
G6 8350 6374 9645
G5 6143
G4 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265
G3 41628 01749
G2 93879
G1 26637
ĐB 661914
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 0 5
1 4 1 0
2 2 8 2 2 8
3 7 3 0 4
4 3 5 9 4 1 7
5 0 5 7 5 4 5 6
6 5 6  
7 4 8 9 7 3 5
8 2 8 2 7
9   9 4 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 29/05/2024

G8 70
G7 652
G6 7570 8270 4452
G5 3074
G4 62200 16200 78905 09266 91766 98022 81536
G3 80794 87322
G2 32327
G1 05709
ĐB 526514
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 5 9 0 0 0 7 7
1 4 1  
2 2 2 7 2 2 2 5 5
3 6 3  
4   4 1 7 9
5 2 2 5 0
6 6 6 6 3 6 6
7 0 0 4 7 2
8   8  
9 4 9 0

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 25/05/2024

G8 88
G7 881
G6 7896 4981 3544
G5 5062
G4 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047
G3 82867 70423
G2 17440
G1 74759
ĐB 476726
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 4
1 4 1 8 8
2 0 3 6 2 6
3 8 3 2
4 0 4 7 4 1 4
5 9 5  
6 2 7 8 6 2 9
7 8 7 4 6
8 1 1 8 3 6 7 9
9 6 8 9 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 22/05/2024

G8 83
G7 915
G6 1727 0175 6116
G5 1200
G4 55041 28061 38773 88590 45362 78072 36625
G3 14445 41871
G2 22970
G1 84593
ĐB 864720
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 2 7 9
1 5 6 1 4 6 7
2 0 5 7 2 6 7
3   3 7 9
4 1 5 4  
5   5 1 2 4 7
6 1 2 6 1
7 0 1 2 3 5 7 2
8   8  
9 0 3 9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 18/05/2024

G8 58
G7 290
G6 6607 7514 0308
G5 1160
G4 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913
G3 81647 47397
G2 95929
G1 05753
ĐB 558046
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 7 8 0 6 9
1 3 4 1  
2 9 2  
3 9 3 1 5
4 6 7 4 1
5 3 5 7 5 5 7
6 0 6 4
7 5 7 0 0 4 5 9
8 8 8 0 8
9 0 7 9 2 3

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 15/05/2024

G8 20
G7 286
G6 9029 2752 6653
G5 3666
G4 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226
G3 51202 34118
G2 97831
G1 99354
ĐB 421752
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0  
1 8 1 3
2 2 6 7 9 2 0 2 5 5
3 1 6 3 5
4   4 5
5 2 2 3 4 7 5  
6 6 7 8 6 2 3 6 8
7   7 2 5 6
8 6 8 1 6
9   9 2

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 11/05/2024

G8 16
G7 530
G6 3005 0804 3434
G5 1484
G4 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055
G3 07302 87478
G2 91940
G1 25130
ĐB 377478
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 4 5 9 0 0 3 3 4
1 9 1 3 6
2   2 0 6
3 0 0 1 4 3  
4 0 4 0 3 8
5 5 5 0 5
6 1 2 6  
7 8 8 7  
8 4 8 7 7
9   9 0 1

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 08/05/2024

G8 93
G7 285
G6 6020 0669 5199
G5 1962
G4 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
G3 76421 27496
G2 25831
G1 93640
ĐB 762242
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 2 4
1   1 2 3 5 7
2 0 1 2 3 4 6
3 1 2 4 3 7
4 0 2 4 3
5 1 5 8
6 2 9 6 9
7 1 3 7 0
8 5 8 9
9 6 8 9 9 6 9
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Đà Nẵng cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó. XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào - Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top