Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 4, Ngày 28/02/2024

XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng hôm nay

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 24/02/2024

G8 25
G7 652
G6 5552 1363 7454
G5 0165
G4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204
G3 12091 45844
G2 21223
G1 62807
ĐB 289733
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 6 7 0  
1   1 9
2 3 5 2 5 5
3 3 9 3 2 3 6
4 4 7 4 0 4 5
5 2 2 4 6 5 2 6 7
6 3 5 6 0 5
7 5 7 0 4
8   8  
9 1 9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 21/02/2024

G8 00
G7 845
G6 7615 0422 8536
G5 6330
G4 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G3 93987 37190
G2 44788
G1 02248
ĐB 053869
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 3 9
1 5 1 8
2 2 3 3 5 2 2
3 0 6 3 2 2 7
4 5 8 4 6
5 5 5 1 2 4 5
6 4 9 6 3
7 3 7 8
8 1 7 8 8 4 8
9 0 9 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 17/02/2024

G8 23
G7 173
G6 8377 9081 7147
G5 8649
G4 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465
G3 62690 99815
G2 94099
G1 24020
ĐB 837214
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 1 2 9
1 0 4 5 1 8
2 0 2  
3   3 7
4 4 7 9 4 1 4
5   5 1 6
6 5 6  
7 3 7 9 7 4 7 8
8 1 7 8 8 0 8
9 0 9 9 4 7 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 14/02/2024

G8 15
G7 589
G6 5529 8909 5181
G5 6900
G4 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643
G3 90585 16428
G2 94307
G1 02445
ĐB 445451
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 7 8 9 0 0
1   1 5 8
2 8 9 2 5 9
3   3 4
4 3 5 5 4  
5 1 2 5 4 4 8 9
6   6  
7 8 7 0
8 1 5 9 8 0 2 7
9 2 5 9 0 2 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 10/02/2024

G8 40
G7 060
G6 3273 5534 4398
G5 4337
G4 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670
G3 49791 35401
G2 01517
G1 13286
ĐB 855278
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 8 9 0 6 7
1 7 9 1 0 9
2 4 2  
3 4 7 3 7
4   4 2 3 5
5 4 5 6
6 0 5 6 8
7 0 3 8 7 1 3
8 6 8 0 7 9
9 1 8 9 0 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 07/02/2024

G8 48
G7 847
G6 4706 7040 9275
G5 8597
G4 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494
G3 70887 48180
G2 92368
G1 53263
ĐB 480177
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 6 0 4 5 8
1   1  
2   2  
3 5 3 6
4 0 7 7 4 9
5 0 5 3 7 9
6 3 8 6 0 0
7 5 7 7 4 4 7 8 9
8 0 7 8 6 9
9 4 5 7 8 9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 03/02/2024

G8 62
G7 124
G6 8571 4447 5383
G5 0659
G4 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199
G3 50943 79466
G2 93676
G1 90893
ĐB 952660
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 0 0 6
1   1 2 7
2 1 4 2  
3   3 0 4 8 9
4 3 7 4 2
5 7 9 5 9
6 0 6 8 6 6 7
7 1 6 7 4 5
8 3 8 6
9 3 5 9 9 5 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 31/01/2024

G8 66
G7 408
G6 7724 6926 1331
G5 7454
G4 54231 01623 63510 98865 48265 60155 24356
G3 01209 70699
G2 30384
G1 94591
ĐB 459870
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 9 0 1 7
1 0 1 3 3 9
2 3 4 6 2  
3 1 1 3 2
4   4 2 5 8
5 4 5 6 5 5 6 6
6 5 5 6 2 5
7 0 7  
8 4 8 0
9 1 9 9 0 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 27/01/2024

G8 42
G7 115
G6 4900 2126 9777
G5 5405
G4 93547 29957 45763 13397 99204 53376 23132
G3 95475 28096
G2 60226
G1 75163
ĐB 810263
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 4 5 0 0
1 5 1  
2 6 6 2 3
3 2 3 6 6 6
4 7 4 0
5 7 5 0 1 7
6 3 3 3 6 2 2 7 9
7 5 6 7 7 4 5 7 9
8   8  
9 6 7 9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 24/01/2024

G8 61
G7 229
G6 3430 3199 7405
G5 2592
G4 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775
G3 53336 97778
G2 78933
G1 18504
ĐB 628497
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 0 3 7
1   1  
2 9 2 6 9
3 0 3 6 3 3
4   4 0 5
5 4 5 0 7
6 2 8 6 3
7 0 5 8 8 7 9 9
8   8 6 7 7
9 2 7 7 9 9 2 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 20/01/2024

G8 66
G7 280
G6 9628 8251 3818
G5 0484
G4 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345
G3 56539 86286
G2 92770
G1 76017
ĐB 137402
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 2 0 0 0 7 8
1 7 8 1 3 5
2 8 2 0
3 1 9 3 4
4 3 5 4 7 8 9
5 1 5 4
6   6 8
7 0 4 7 1
8 0 4 6 8 1 2
9 4 9 3

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 17/01/2024

G8 90
G7 413
G6 8334 2286 5586
G5 2791
G4 80517 99269 18982 98013 94999 04523 10224
G3 83653 75586
G2 49435
G1 54981
ĐB 896989
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0  
1 3 3 7 1 8 9
2 3 4 2 8
3 4 5 3 1 1 2 5
4   4 2 3
5 3 5 3
6 9 6 8 8 8
7   7 1
8 1 2 6 6 6 9 8  
9 1 9 9 6 8 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 13/01/2024

G8 05
G7 724
G6 5531 1037 3340
G5 6002
G4 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121
G3 20760 09905
G2 37490
G1 95796
ĐB 102147
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 0 4 5 6 9 9
1   1 2 3
2 1 4 4 2 0 9
3 1 7 3  
4 0 7 4 2 2
5 0 5 0
6 0 6 9
7 9 7 3 4 9
8   8  
9 0 0 2 6 7 9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 10/01/2024

G8 81
G7 113
G6 2370 1994 5831
G5 1372
G4 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715
G3 44261 03655
G2 30560
G1 66737
ĐB 970808
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 8 9 0 6 7
1 3 3 5 6 1 3 6
2   2 7
3 1 7 3 1 1
4   4 9
5 5 5 0 1 5 7
6 0 1 6 1
7 0 2 5 7 3
8   8 0
9 4 9 9 0 9
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó. XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào - Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top