Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 7, Ngày 10/06/2023

XSST - KQXSST - Kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng hôm nay

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 07/06/2023

G8 56
G7 933
G6 7471 0118 6701
G5 7793
G4 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988
G3 12717 46602
G2 68864
G1 53753
ĐB 283959
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 3 6 0 4
1 7 8 1 0 7
2   2 0 8
3 3 3 0 3 5 9
4 0 8 4 6
5 3 9 5  
6 4 6 0 8
7 1 7 1
8 2 6 8 8 1 4 8
9 3 9 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 31/05/2023

G8 91
G7 851
G6 3044 6803 4086
G5 2187
G4 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
G3 49510 39535
G2 99058
G1 25367
ĐB 839121
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 9 0 1
1 0 1 2 5
2 1 3 2  
3 4 5 3 0 2
4 4 4 3 4
5 1 8 5 3 8
6 7 6 8 9
7 8 9 7 6 8
8 5 6 7 8 5 7
9 6 9 0 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 24/05/2023

G8 15
G7 998
G6 5143 8775 6125
G5 1865
G4 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
G3 57269 85192
G2 60997
G1 74053
ĐB 004582
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 9
1 2 1  
2 5 9 2 1 4 8 9 9
3   3 4 5 5
4 2 3 4  
5 3 3 8 5 2 6 7
6 5 9 6  
7 5 7 9
8 2 8 5 9
9 0 2 2 7 8 9 2 6

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 17/05/2023

G8 21
G7 251
G6 8719 4563 3888
G5 9342
G4 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
G3 07952 97585
G2 99979
G1 78805
ĐB 199323
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0  
1 2 9 1 4 5
2 2 3 4 5 2 1 2 4 5
3   3 2 6
4 1 2 4 2
5 1 2 5 0 2 8
6 3 6 7
7 6 9 7  
8 5 8 9 8 8
9   9 1 7 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 10/05/2023

G8 44
G7 290
G6 7340 4538 9469
G5 7611
G4 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674
G3 71183 54497
G2 69168
G1 23768
ĐB 383219
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 4 6 9
1 0 1 9 1 1
2 2 2 2 7
3 8 3 8
4 0 4 4 4 7
5   5  
6 0 8 8 9 6  
7 2 4 7 8 9
8 3 7 8 3 6 6
9 0 7 9 1 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 03/05/2023

G8 00
G7 144
G6 2399 3113 7705
G5 2942
G4 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627
G3 85496 17439
G2 80566
G1 43375
ĐB 803670
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 7 9
1 3 8 1  
2 7 8 2 4
3 9 3 1 7
4 2 4 4 4
5   5 0 6 7
6 5 6 6 6 6 6 9
7 0 3 5 7 2
8   8 1 2
9 0 6 9 9 3 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 26/04/2023

G8 79
G7 123
G6 9805 9518 3339
G5 7609
G4 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189
G3 38607 47940
G2 46628
G1 27166
ĐB 173140
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 7 7 9 0 4 4
1 8 1  
2 3 4 8 2 9
3 9 9 3 2
4 0 0 8 4 2
5 9 5 0
6 6 6 6
7   7 0 0
8 9 8 1 2 4
9 2 9 0 3 3 5 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 19/04/2023

G8 44
G7 531
G6 1354 6345 1549
G5 2942
G4 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628
G3 92772 37226
G2 81798
G1 43819
ĐB 648615
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0  
1 5 9 1 3
2 6 8 2 4 7
3 1 6 3 7 8
4 2 5 9 4 5
5 4 5 1 4
6   6 2 3
7 2 3 7 7 7
8 3 8 8 0 2 8 9
9 8 9 1 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 12/04/2023

G8 77
G7 826
G6 4924 7575 3437
G5 6874
G4 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355
G3 85652 71140
G2 55089
G1 67297
ĐB 693423
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 4
1   1 9
2 3 3 4 5 6 2 5
3 7 3 2 2 8
4 0 4 2 7
5 2 5 7 7 5 2 5 7
6   6 2
7 4 5 7 3 5 5 9
8 3 9 8  
9 1 7 9 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 05/04/2023

G8 73
G7 132
G6 6080 6654 1875
G5 1828
G4 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880
G3 66294 13685
G2 57689
G1 99056
ĐB 840202
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 6 0 4 8 8
1 8 1  
2 7 8 2 0 3
3 2 3  
4 0 4 5 9
5 4 6 5 0 7 8 9
6   6 0 5
7 5 7 2
8 0 0 5 9 8 1 2
9 4 5 9 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 29/03/2023

G8 83
G7 803
G6 2915 9757 0435
G5 5126
G4 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637
G3 04003 99122
G2 08622
G1 72092
ĐB 496694
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 3 7 0 7 9
1 5 1  
2 2 2 6 2 2 2 9
3 5 7 3 0 0
4 6 8 4 9
5 7 5 1 3
6 8 6 2 4
7 0 7 0 3 5
8   8 4 6
9 0 2 4 9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 22/03/2023

G8 93
G7 023
G6 9857 4322 4014
G5 4213
G4 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861
G3 77412 14337
G2 99101
G1 19261
ĐB 113420
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2
1 2 3 4 7 1 0 6 6 9
2 0 2 3 2 1 2
3 7 7 3 1 2 7
4   4 1
5 7 5  
6 1 1 6 9
7 3 7 1 3 3 5
8   8 9
9 1 6 8 9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 15/03/2023

G8 60
G7 218
G6 7316 2508 9036
G5 9432
G4 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990
G3 74935 44651
G2 92186
G1 26156
ĐB 916741
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 8 0 2 7 9
1 6 8 9 1 4 5
2 0 2 3
3 2 3 5 6 3 3
4 1 4  
5 1 6 5 3
6 6 6 1 3 5 6 8
7 0 7 0
8 6 8 0 1
9 0 9 1

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 08/03/2023

G8 89
G7 687
G6 4059 0478 7228
G5 8188
G4 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308
G3 84935 09304
G2 80310
G1 73595
ĐB 286126
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 8 0 1 7
1 0 1  
2 6 7 8 2 7
3 5 3  
4   4 0 7
5 9 5 0 3 9
6 7 6 2
7 0 2 4 8 7 2 6 8
8 7 8 8 0 2 7 8
9 5 9 5
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó. XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào - Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top