Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 17/06/2024

XSTN - KQXSTN - Kết quả xổ số trực tiếp Tây Ninh hôm nay

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 13/06/2024

G8 70
G7 578
G6 5762 1974 9945
G5 8741
G4 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437
G3 64895 15941
G2 41846
G1 11512
ĐB 154433
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0  
1 2 1 4 4 6
2   2 1 6
3 3 7 3 3
4 1 1 5 5 6 4 0 7 7
5   5 4 4 9 9
6 1 2 6 4
7 4 4 8 7 3
8   8 7
9 5 5 9 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 06/06/2024

G8 93
G7 670
G6 6601 1231 3616
G5 9704
G4 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219
G3 14865 42497
G2 13036
G1 93497
ĐB 320999
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 4 0 7 7
1 6 9 1 0 3 6 9
2   2 0 6
3 1 6 3  
4   4 0
5   5 6
6 1 2 5 6 6 1 3 6
7 0 0 7 9 9
8   8  
9 1 7 7 9 9 1 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 30/05/2024

G8 79
G7 701
G6 4173 1433 9859
G5 7285
G4 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375
G3 74747 05359
G2 98379
G1 04751
ĐB 284641
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 1 2 5 0 7
1   1 0 0 4 5
2   2 0
3 3 3 3 7
4 1 7 9 4  
5 1 9 9 5 0 7 8
6   6  
7 0 3 5 9 7 4
8 5 8 9
9 8 9 4 5 5 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 23/05/2024

G8 54
G7 491
G6 4252 0848 0316
G5 7018
G4 23699 55722 73854 15997 29883 71219 60952
G3 27085 35613
G2 37220
G1 10544
ĐB 616286
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2
1 3 6 8 9 1 9
2 0 2 2 2 5 5
3   3 1 8
4 4 8 4 4 5
5 2 2 4 5 8
6   6 1 8
7   7 9
8 3 5 6 8 1 4
9 1 7 9 9 1 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 16/05/2024

G8 54
G7 901
G6 7658 5991 7677
G5 6421
G4 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722
G3 82113 81726
G2 92730
G1 15283
ĐB 627275
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 3
1 3 6 9 1 0 2 3 9
2 1 2 6 2 2
3 0 1 3 1 7 8
4   4  
5 8 5 7
6   6 1 2 9
7 3 5 7 7 7 8
8 3 7 8 5
9 1 6 9 1

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 09/05/2024

G8 62
G7 305
G6 9233 6681 6508
G5 7808
G4 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910
G3 99316 68813
G2 49941
G1 77216
ĐB 737385
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 5 8 8 0 1
1 0 2 3 5 6 6 1 4 8
2   2 1
3 3 3 0 1 3 7
4 1 5 4 9
5   5 0 1 4 8
6   6 1 1
7 3 7  
8 1 5 8 0 0
9 4 9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 02/05/2024

G8 90
G7 048
G6 2692 9882 0523
G5 2298
G4 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200
G3 46013 54945
G2 82093
G1 91469
ĐB 459151
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 2 0 0 2
1 3 1 0 5
2 0 3 4 2 0 8 9
3   3 1 2 9
4 5 8 4 2 5
5 1 4 5 4
6 9 6  
7 9 7  
8 2 8 4 9
9 2 3 8 9 6 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 25/04/2024

G8 75
G7 080
G6 2748 4646 0861
G5 6719
G4 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458
G3 63737 60896
G2 00661
G1 02658
ĐB 766312
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 4 8
1 2 9 1 6 6
2 4 9 2 1
3 7 3  
4 0 6 8 4 0 2
5 8 8 9 5  
6 1 1 6 4 9 9
7   7 3
8 0 8 4 5 5
9 6 6 9 1 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 18/04/2024

G8 48
G7 988
G6 9531 9509 5632
G5 2116
G4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800
G3 57263 99978
G2 68799
G1 59420
ĐB 775821
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 9 0 0 2
1 6 1 2 3
2 0 1 4 2 3 5
3 1 2 3 6
4   4 2 8
5 2 6 5  
6 3 6 1 5
7 8 7  
8 4 8 8 9 8 7 8 8
9 9 9 0 8 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 11/04/2024

G8 41
G7 673
G6 8907 2361 3430
G5 9415
G4 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316
G3 78394 52178
G2 38917
G1 54600
ĐB 281284
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 7 0 0 3
1 5 6 7 7 1 6
2 8 2  
3 0 6 3 7
4   4 8 9
5   5 1
6 1 6 6 1 3 6 9
7 3 7 8 7 0 1 1 7
8 4 8 2 7
9 4 6 9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 04/04/2024

G8 78
G7 055
G6 6342 9634 1151
G5 9195
G4 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851
G3 04512 21592
G2 78501
G1 93653
ĐB 503415
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2
1 2 5 7 1 0 5 5 6
2 0 9 2 1 4 9 9
3 4 3 5
4 2 5 4 3
5 1 1 3 5 5 1 4 5 9
6 1 6  
7   7 1
8   8  
9 2 2 5 9 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 28/03/2024

G8 78
G7 431
G6 1968 3503 6916
G5 1802
G4 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658
G3 22784 48813
G2 16307
G1 94482
ĐB 053642
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 3 6 7 0  
1 3 6 1 3 8
2   2 0 3 4 8
3 1 2 3 0 1 8
4 2 6 4 8
5 8 5  
6 8 6 0 1 4
7 8 7 0
8 1 2 3 4 8 5 6 7
9   9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 21/03/2024

G8 51
G7 366
G6 4800 1047 2833
G5 6828
G4 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291
G3 25608 33661
G2 70296
G1 64826
ĐB 921610
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 8 0 0 1
1 0 1 2 6 9 9
2 1 6 8 2 3 4 5
3 2 3 3 3
4 2 7 4  
5 2 5  
6 1 6 6 2 6 9
7   7 4
8 8 8 0 2 8
9 1 1 6 9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 14/03/2024

G8 17
G7 342
G6 5686 9413 9280
G5 5223
G4 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617
G3 43187 79281
G2 10034
G1 36652
ĐB 248108
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 1 8 8
1 0 3 7 7 1 8
2 3 2 4 5 8
3 4 3 1 2 4
4 2 3 4 3 8
5 2 5  
6   6 8
7   7 1 1 8
8 0 0 1 2 4 6 7 8 0
9   9  
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Tây Ninh cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó. XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào - Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top