Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 5, Ngày 25/07/2024

XSMB 60 ngày - XSTD 60 - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

19QL10QL15QL20QL9QL8QL12QL18QL
ĐB 96455
G1 89697
G2 36379 09332
G3 60936 13546 50885 40173 78030 91900
G4 2276 4811 5226 3349
G5 8980 4510 4376 8659 5372 6414
G6 383 263 489
G7 80 92 66 18
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 1 3 8 8
1 0 1 4 8 1 1
2 6 2 3 7 9
3 0 2 6 3 6 7 8
4 6 9 4 1
5 5 9 5 5 8
6 3 6 6 2 3 4 6 7 7
7 2 3 6 6 9 7 9
8 0 0 3 5 9 8 1
9 2 7 9 4 5 7 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

17QK1QK20QK10QK12QK16QK3QK15QK
ĐB 27364
G1 85221
G2 58789 29728
G3 94591 25572 45486 38637 33134 77273
G4 4241 7474 7744 3206
G5 6520 6525 6540 6735 7199 3332
G6 642 239 625
G7 63 56 55 66
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 2 4
1   1 2 4 9
2 0 1 5 5 8 2 3 4 7
3 2 4 5 7 9 3 6 7
4 0 1 2 4 4 3 4 6 7
5 5 6 5 2 2 3 5
6 3 4 6 6 0 5 6 8
7 2 3 4 7 3
8 6 9 8 2
9 1 9 9 3 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

3QH17QH16QH9QH7QH8QH13QH11QH
ĐB 15296
G1 58122
G2 60799 62033
G3 15633 64138 08436 38621 63529 06321
G4 6873 7712 0316 8598
G5 0223 7765 6786 8202 9208 5748
G6 423 428 102
G7 54 11 44 13
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 2 8 0  
1 1 2 3 6 1 1 2 2
2 1 1 2 3 3 8 9 2 0 0 1 2
3 3 3 6 8 3 1 2 2 3 3 7
4 4 8 4 4 5
5 4 5 6
6 5 6 1 3 8 9
7 3 7  
8 6 8 0 2 3 4 9
9 6 8 9 9 2 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8QG6QG12QG7QG20QG15QG10QG18QG
ĐB 10190
G1 86296
G2 33206 00021
G3 06696 79454 42036 15122 23654 78466
G4 8027 5292 6605 9745
G5 6881 2232 1351 6073 6580 3976
G6 592 230 142
G7 07 89 21 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 6 7 0 3 8 9
1   1 2 2 5 8
2 1 1 2 7 2 2 3 4 9 9
3 0 2 6 3 7
4 2 5 4 5 5
5 1 4 4 5 0 4
6 6 6 0 3 6 7 9 9 9
7 3 6 7 0 2
8 0 1 9 8  
9 0 2 2 6 6 6 9 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8QF19QF4QF16QF12QF13QF9QF5QF
ĐB 01882
G1 99877
G2 69960 51715
G3 00775 91818 77152 62097 78145 22258
G4 2336 9489 1404 9201
G5 5165 4767 4964 9307 6772 9807
G6 239 703 602
G7 16 62 42 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 3 4 7 7 0 6 9
1 5 6 8 1 0
2   2 0 4 5 6 7 8
3 6 9 3 0
4 2 5 4 0 6
5 2 8 5 1 4 6 7
6 0 2 4 5 7 6 1 3
7 2 5 7 7 0 0 6 7 9
8 2 9 8 1 5
9 0 7 9 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13QE20QE1QE9QE17QE4QE2QE15QE
ĐB 23877
G1 86129
G2 43578 15885
G3 32084 25652 61324 71720 61436 13632
G4 0924 5666 2745 9173
G5 9598 8190 9399 3052 6707 5148
G6 194 088 792
G7 39 60 52 22
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 2 6 9
1   1  
2 0 2 4 4 9 2 2 3 5 5 5 9
3 2 6 9 3 7
4 5 8 4 2 2 8 9
5 2 2 2 5 4 8
6 0 6 6 3 6
7 3 7 8 7 0 7
8 4 5 8 8 4 7 8 9
9 0 2 4 8 9 9 2 3 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

1QD13QD16QD17QD3QD9QD20QD19QD
ĐB 12559
G1 30645
G2 80705 72880
G3 70556 30055 15476 13776 52037 33922
G4 4395 6731 7431 7487
G5 1392 1973 1714 1977 0669 1729
G6 849 257 368
G7 02 44 97 20
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 0 2 8
1 4 1 3 3
2 0 2 9 2 0 2 9
3 1 1 7 3 7
4 4 5 9 4 1 4
5 5 6 7 9 5 0 4 5 9
6 8 9 6 5 7 7
7 3 6 6 7 7 3 5 7 8 9
8 0 7 8 6
9 2 5 7 9 2 4 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

20QC13QC16QC12QC10QC5QC6QC3QC
ĐB 54959
G1 56122
G2 08873 94181
G3 33815 02633 37770 24888 74383 61601
G4 3300 4085 1347 9923
G5 8985 1417 1636 5062 3791 1252
G6 825 287 821
G7 64 24 18 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 0 0 7
1 5 7 8 1 0 2 8 9
2 1 2 3 4 5 2 2 5 6
3 3 6 3 2 3 7 8
4 7 4 2 6
5 2 9 5 1 2 8 8
6 2 4 6 3 7
7 0 3 6 7 1 4 8
8 1 3 5 5 7 8 8 1 8
9 1 9 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

18QB7QB1QB2QB6QB11QB9QB19QB
ĐB 79496
G1 54389
G2 14879 99309
G3 86301 02170 09978 47441 83209 10665
G4 6962 0797 5344 0621
G5 7766 2189 0312 5850 5003 8386
G6 359 794 639
G7 45 12 60 22
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 9 9 0 5 6 7
1 2 2 1 0 2 4
2 1 2 2 1 1 2 6
3 9 3 0
4 1 4 5 4 4 9
5 0 9 5 4 6
6 0 2 5 6 6 6 8 9
7 0 8 9 7 9
8 6 9 9 8 7
9 4 6 7 9 0 0 3 5 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5QA15QA1QA16QA9QA8QA11QA10QA
ĐB 43030
G1 44299
G2 00340 25339
G3 07684 45118 22380 38063 77163 79753
G4 4649 7841 5946 3334
G5 6828 9681 9694 2252 3035 5230
G6 700 124 697
G7 67 41 66 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 3 3 4 8
1 8 1 4 4 8 8
2 4 8 2 5
3 0 0 4 5 9 3 5 6 6
4 0 1 1 6 9 4 2 3 8 9
5 2 3 5 3
6 3 3 6 7 6 4 6
7   7 6 9
8 0 1 1 4 8 1 2
9 4 7 9 9 3 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

17PZ20PZ3PZ18PZ6PZ8PZ2PZ13PZ
ĐB 81707
G1 44574
G2 72831 05924
G3 80549 29198 30206 65279 81970 38879
G4 6754 7163 9094 7920
G5 7959 6409 5695 0810 4062 5469
G6 754 323 701
G7 20 99 33 18
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 6 7 9 0 1 2 2 7
1 0 8 1 0 3
2 0 0 3 4 2 6
3 1 3 3 2 3 6
4 9 4 2 5 5 7 9
5 4 4 9 5 9
6 2 3 9 6 0
7 0 4 9 9 7 0
8   8 1 9
9 4 5 8 9 9 0 4 5 6 7 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2PY6PY16PY4PY5PY1PY11PY9PY
ĐB 83060
G1 19484
G2 61514 36996
G3 86101 19920 67112 39937 28868 49815
G4 2833 7276 5852 1955
G5 1033 7782 6976 2853 8265 6672
G6 365 270 589
G7 35 84 82 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2 6 7
1 2 4 5 1 0
2 0 2 1 5 7 8 8
3 3 3 5 7 3 3 3 5
4   4 1 8 8
5 2 3 5 5 1 3 5 6 6
6 0 5 5 8 6 7 7 9
7 0 2 6 6 7 3 9
8 2 2 4 4 9 8 6
9 6 7 9 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

1PX19PX11PX7PX4PX13PX6PX5PX
ĐB 92619
G1 11319
G2 98199 29744
G3 27067 11978 08680 33893 22152 71172
G4 8758 2540 6325 1020
G5 5737 7614 1159 3148 1769 5866
G6 359 476 412
G7 66 36 72 06
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 2 4 8
1 2 4 9 9 1  
2 0 5 2 1 5 7 7
3 6 7 3 9
4 0 4 8 4 1 4
5 2 8 9 9 5 2
6 6 6 7 9 6 0 3 6 6 7
7 2 2 6 8 7 3 6
8 0 8 4 5 7
9 3 9 9 1 1 5 5 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

9PV4PV12PV17PV15PV20PV10PV11PV
ĐB 91323
G1 70916
G2 94386 63833
G3 66653 18383 37645 54139 56959 27652
G4 6957 4102 1851 9729
G5 4871 4705 5200 2632 8811 7332
G6 352 707 121
G7 33 65 99 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 5 7 0 0
1 1 6 1 1 2 5 7
2 1 3 9 2 0 3 3 5 5
3 2 2 3 3 9 3 2 3 3 5 8
4 5 4  
5 1 2 2 3 7 9 5 0 4 6
6 5 6 1 8
7 1 7 0 5 8
8 3 6 7 8  
9 9 9 2 3 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

14PU18PU6PU7PU2PU20PU8PU1PU
ĐB 81994
G1 86474
G2 48793 91360
G3 69884 98425 96213 61243 20422 08699
G4 0997 1763 2741 0603
G5 5526 1170 8547 6763 8576 4500
G6 016 405 227
G7 32 81 16 41
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 5 0 0 6 7
1 3 6 6 1 4 4 8
2 2 5 6 7 2 2 3
3 2 3 0 1 4 6 6 9
4 1 1 3 7 4 7 8 9
5   5 0 2
6 0 3 3 6 1 1 2 7
7 0 4 6 7 2 4 9
8 1 4 8  
9 3 4 7 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

3PT17PT1PT18PT10PT11PT9PT2PT
ĐB 09466
G1 96676
G2 08993 43413
G3 29507 77142 13259 05159 48259 63945
G4 7304 2001 8073 5968
G5 8003 5504 2222 1252 1398 9231
G6 955 966 994
G7 72 78 73 48
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 4 4 7 0  
1 3 1 0 3
2 2 2 2 4 5 7
3 1 3 0 1 7 7 9
4 2 5 8 4 0 0 9
5 2 5 9 9 9 5 4 5
6 6 6 8 6 6 6 7
7 2 3 3 6 8 7 0
8   8 4 6 7 9
9 3 4 8 9 5 5 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5PS16PS11PS1PS4PS18PS3PS9PS
ĐB 40957
G1 85011
G2 44816 91475
G3 68840 55189 96603 52328 78597 76511
G4 0449 2923 1956 5319
G5 6126 1272 4973 2248 3055 9627
G6 243 424 253
G7 88 67 50 78
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 4 5
1 1 1 6 9 1 1 1
2 3 4 6 7 8 2 7
3   3 0 2 4 5 7
4 0 3 8 9 4 2
5 0 3 5 6 7 5 5 7
6 7 6 1 2 5
7 2 3 5 8 7 2 5 6 9
8 8 9 8 2 4 7 8
9 7 9 1 4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

18PR10PR5PR2PR13PR4PR14PR6PR
ĐB 04973
G1 13645
G2 93758 80311
G3 08269 95236 98299 05616 56763 84794
G4 4486 1137 3800 0678
G5 9128 2626 0814 1094 1692 1102
G6 876 217 170
G7 77 79 81 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 0 0 7 8
1 1 4 6 7 1 1 8
2 6 8 2 0 9
3 6 7 3 6 7
4 5 4 1 9 9
5 8 5 4
6 3 9 6 1 2 3 7 8
7 0 3 6 7 8 9 7 1 3 7
8 0 1 6 8 2 5 7
9 2 4 4 9 9 6 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

18PQ2PQ8PQ3PQ15PQ13PQ9PQ16PQ
ĐB 30003
G1 52054
G2 21628 47381
G3 82221 95329 76777 83556 62389 74592
G4 2127 3240 7489 5748
G5 5267 7920 7688 2529 1246 2007
G6 884 437 996
G7 13 08 61 51
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 7 8 0 2 4
1 3 1 2 5 6 8
2 0 1 7 8 9 9 2 9
3 7 3 0 1
4 0 6 8 4 5 8
5 1 4 6 5  
6 1 7 6 4 5 9
7 7 7 0 2 3 6 7
8 1 4 8 9 9 8 0 2 4 8
9 2 6 9 2 2 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13PN15PN19PN2PN5PN18PN7PN20PN
ĐB 49735
G1 38572
G2 75146 20529
G3 52668 94841 25676 79309 34126 05236
G4 4465 9660 1757 8299
G5 9724 8025 1801 0150 0831 9196
G6 818 731 990
G7 00 39 85 49
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 9 0 0 5 6 9
1 8 1 0 3 3 4
2 4 5 6 9 2 7
3 1 1 5 6 9 3  
4 1 6 9 4 2
5 0 7 5 2 3 6 8
6 0 5 8 6 2 3 4 7 9
7 2 6 7 5
8 5 8 1 6
9 0 6 9 9 0 2 3 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

4PM9PM2PM20PM5PM16PM8PM6PM
ĐB 35313
G1 32522
G2 87802 39795
G3 20698 79135 38543 17173 78806 52559
G4 4027 8386 2406 1977
G5 0369 4367 4620 9320 8564 5971
G6 208 138 426
G7 78 36 28 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 6 8 0 2 2
1 3 1 7
2 0 0 2 6 7 8 2 0 2
3 5 6 8 3 1 4 7
4 3 4 6
5 9 5 3 9
6 4 7 9 6 0 0 2 3 8
7 1 3 7 8 7 2 6 7
8 6 9 8 0 2 3 7 9
9 5 8 9 5 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

11PL9PL8PL20PL18PL7PL2PL1PL
ĐB 38889
G1 19639
G2 74829 23935
G3 48357 14063 78216 78715 33303 96381
G4 1394 1790 2246 2891
G5 3366 7407 0738 2832 1419 4853
G6 616 970 897
G7 01 03 63 53
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 3 7 0 7 9
1 5 6 6 9 1 0 8 9
2 9 2 3
3 2 5 8 9 3 0 0 5 5 6 6
4 6 4 9
5 3 3 7 5 1 3
6 3 3 6 6 1 1 4 6
7 0 7 0 5 9
8 1 9 8 3
9 0 1 4 7 9 1 2 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8PK17PK19PK11PK14PK5PK16PK4PK
ĐB 77620
G1 88861
G2 54801 92539
G3 11463 36752 40043 37731 63712 35521
G4 6614 9843 4777 8339
G5 5218 9736 0989 8783 0227 7844
G6 994 721 669
G7 95 74 89 07
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 7 0 2
1 2 4 8 1 0 2 2 3 6
2 0 1 1 7 2 1 5
3 1 6 9 9 3 4 4 6 8
4 3 3 4 4 1 4 7 9
5 2 5 9
6 1 3 9 6 3
7 4 7 7 0 2 7
8 3 9 9 8 1
9 4 5 9 3 3 6 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

4PH17PH5PH12PH6PH20PH9PH18PH
ĐB 94818
G1 99104
G2 66848 81867
G3 29114 16778 90410 48586 20659 02222
G4 4553 1012 7485 1902
G5 7538 0782 6890 7882 9282 1345
G6 765 560 599
G7 80 34 48 16
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 0 1 6 8 9
1 0 2 4 6 8 1  
2 2 2 0 1 2 8 8 8
3 4 8 3 5
4 5 8 8 4 0 1 3
5 3 9 5 4 6 8
6 0 5 7 6 1 8
7 8 7 6
8 0 2 2 2 5 6 8 1 3 4 4 7
9 0 9 9 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

14PG20PG17PG18PG6PG2PG19PG7PG
ĐB 44529
G1 97547
G2 44076 29381
G3 58958 68481 51093 99106 23245 61102
G4 9146 4482 7411 5298
G5 3729 5174 5314 2979 6682 0037
G6 523 819 023
G7 46 71 48 56
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 0  
1 1 4 9 1 1 7 8 8
2 3 3 9 9 2 0 8 8
3 7 3 2 2 9
4 5 6 6 7 8 4 1 7
5 6 8 5 4
6   6 0 4 4 5 7
7 1 4 6 9 7 3 4
8 1 1 2 2 8 4 5 9
9 3 8 9 1 2 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5PF1PF2PF13PF11PF14PF16PF8PF
ĐB 78049
G1 78125
G2 71354 56545
G3 85530 01461 42672 62340 07705 00214
G4 9704 4925 3836 8243
G5 0823 8842 5739 5778 4241 8133
G6 656 085 359
G7 00 90 04 66
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 4 4 5 0 0 3 4 9
1 4 1 4 6
2 3 5 5 2 4 7
3 0 3 6 9 3 2 3 4
4 0 1 2 3 5 9 4 0 0 1 5
5 4 6 9 5 0 2 2 4 8
6 1 6 6 3 5 6
7 2 8 7  
8 5 8 7
9 0 9 3 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

7PE3PE16PE10PE8PE17PE5PE14PE
ĐB 71368
G1 37047
G2 84442 56225
G3 69417 89059 36448 34054 31392 57409
G4 9191 7866 2417 9124
G5 8573 7683 6096 3534 6975 9627
G6 151 127 565
G7 04 84 18 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 9 0  
1 7 7 8 1 5 9
2 4 5 7 7 2 4 8 9
3 4 3 7 8
4 2 7 8 4 0 2 3 5 8
5 1 4 9 5 2 6 7
6 5 6 8 6 6 9
7 3 5 7 1 1 2 2 4
8 2 3 4 8 1 4 6
9 1 2 6 9 0 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2PD11PD18PD8PD20PD17PD12PD16PD
ĐB 51599
G1 63081
G2 91970 36583
G3 22101 19531 28466 47309 72116 36463
G4 2523 2726 7970 3522
G5 5389 5655 9126 6767 7107 9342
G6 604 892 995
G7 45 95 46 14
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 7 9 0 7 7
1 4 6 1 0 3 8
2 2 3 6 6 2 2 4 9
3 1 3 2 6 8
4 2 5 6 4 0 1
5 5 5 4 5 9 9
6 3 6 7 6 1 2 2 4 6
7 0 0 7 0 6
8 1 3 9 8  
9 2 5 5 9 9 0 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8PC14PC18PC3PC5PC20PC19PC11PC
ĐB 04232
G1 26980
G2 29532 33792
G3 67280 04565 83061 21327 79276 83284
G4 0923 5123 9710 6813
G5 5810 5703 0266 6712 3204 5681
G6 111 422 211
G7 63 83 79 24
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 4 0 1 1 8 8
1 0 0 1 1 2 3 1 1 1 6 8
2 2 3 3 4 7 2 1 2 3 3 9
3 2 2 3 0 1 2 2 6 8
4   4 0 2 8
5   5 6
6 1 3 5 6 6 6 7
7 6 9 7 2
8 0 0 1 3 4 8  
9 2 9 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8PB19PB7PB1PB15PB5PB2PB4PB
ĐB 60082
G1 56295
G2 58871 42384
G3 84336 74928 28100 89935 30350 15825
G4 0820 2356 9175 4416
G5 3894 2168 8203 8200 0097 9537
G6 945 843 698
G7 76 28 09 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 3 9 0 0 0 2 5
1 6 1 7
2 0 5 8 8 2 8 9
3 5 6 7 3 0 4
4 3 5 4 8 9
5 0 6 5 2 3 4 7 9
6 8 6 1 3 5 7
7 1 5 6 7 3 9
8 2 4 8 2 2 6 9
9 2 4 5 7 8 9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

20PA9PA16PA3PA2PA19PA14PA7PA
ĐB 50550
G1 86177
G2 52034 56446
G3 52544 11561 60576 32221 80501 30750
G4 2437 4567 4586 1462
G5 8833 0695 7341 0326 4379 2475
G6 429 580 654
G7 34 12 75 20
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2 5 5 8
1 2 1 0 2 4 6
2 0 1 6 9 2 1 6
3 3 4 4 7 3 3
4 1 4 6 4 3 3 4 5
5 0 0 4 5 7 7 9
6 1 2 7 6 2 4 7 8
7 5 5 6 7 9 7 3 6 7
8 0 6 8  
9 5 9 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

11NZ12NZ19NZ8NZ5NZ9NZ10NZ20NZ
ĐB 28501
G1 82333
G2 70755 12632
G3 66679 45096 22032 03494 56778 44165
G4 3608 4908 3979 2964
G5 0657 1605 8402 0155 6459 6512
G6 582 872 699
G7 16 36 43 49
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 5 8 8 0  
1 2 6 1 0
2   2 0 1 3 3 7 8
3 2 2 3 6 3 3 4
4 3 9 4 6 9
5 5 5 7 9 5 0 5 5 6
6 4 5 6 1 3 9
7 2 8 9 9 7 5
8 2 8 0 0 7
9 4 6 9 9 4 5 7 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

9NY7NY1NY14NY4NY19NY11NY2NY
ĐB 24362
G1 36143
G2 80759 88565
G3 86584 84923 60925 16611 47432 94039
G4 2964 1915 6706 0171
G5 7249 1179 3059 9636 8423 4066
G6 803 059 596
G7 70 87 10 01
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 6 0 1 7
1 0 1 5 1 0 1 7
2 3 3 5 2 3 6
3 2 6 9 3 0 2 2 4
4 3 9 4 6 8
5 9 9 9 5 1 2 6
6 2 4 5 6 6 0 3 6 9
7 0 1 9 7 8
8 4 7 8  
9 6 9 3 4 5 5 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

4NX15NX3NX12NX6NX8NX7NX9NX
ĐB 14296
G1 22522
G2 16413 77472
G3 12845 04835 56642 03806 07785 15529
G4 0992 5547 1099 0542
G5 0689 4519 8337 6728 9897 5595
G6 389 051 276
G7 11 52 17 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0  
1 1 3 7 9 1 1 5 6
2 2 8 9 2 2 4 4 5 7 9
3 5 7 3 1
4 2 2 5 7 4  
5 1 2 5 3 4 8 9
6 1 6 0 7 9
7 2 6 7 1 3 4 9
8 5 9 9 8 2
9 2 5 6 7 9 9 1 2 8 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

14NV11NV2NV4NV6NV17NV13NV16NV
ĐB 81439
G1 72590
G2 71945 14138
G3 06355 06319 77494 79976 21958 83540
G4 9583 1049 8833 9394
G5 2519 9266 6072 0151 4902 8572
G6 683 444 632
G7 17 04 40 68
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 0 4 4 9
1 7 9 9 1 5
2   2 0 3 7 7
3 2 3 8 9 3 3 8 8
4 0 0 4 5 9 4 0 4 9 9
5 1 5 8 5 4 5
6 6 8 6 6 7
7 2 2 6 7 1
8 3 3 8 3 5 6
9 0 4 4 9 1 1 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

4NU13NU3NU14NU5NU11NU17NU12NU
ĐB 37567
G1 66937
G2 25002 58693
G3 03671 38466 76277 95589 54561 50911
G4 5029 1256 4549 4432
G5 4493 9241 1095 9179 4924 2507
G6 657 014 523
G7 55 42 78 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 7 0  
1 1 4 1 1 4 6 7
2 3 4 9 2 0 3 4
3 2 7 3 2 9 9
4 1 2 9 4 1 2
5 5 6 7 5 5 9
6 1 6 7 6 5 6
7 1 7 8 9 7 0 3 5 6 7
8 9 9 8 7
9 3 3 5 9 2 4 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

15NT6NT18NT17NT8NT5NT13NT7NT
ĐB 74990
G1 57985
G2 77484 33052
G3 81364 58674 12602 83695 31774 54774
G4 0166 1499 3561 9098
G5 8561 3686 5040 9249 8868 3006
G6 726 553 932
G7 70 10 56 46
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 0 1 4 7 9
1 0 1 6 6
2 6 2 0 3 5
3 2 3 5
4 0 6 9 4 6 7 7 7 8
5 2 3 6 5 8 9
6 1 1 4 6 8 6 0 2 4 5 6 8
7 0 4 4 4 7  
8 4 5 6 8 6 9
9 0 5 8 9 9 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

12NS2NS8NS14NS17NS9NS13NS1NS
ĐB 00002
G1 89539
G2 65196 14242
G3 36791 17465 17396 80834 74698 49217
G4 1790 4909 3532 7588
G5 8464 6230 8652 5138 0853 7207
G6 959 746 249
G7 22 72 17 03
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 3 7 9 0 3 9
1 7 7 1 9
2 2 2 0 2 3 4 5 7
3 0 2 4 8 9 3 0 5
4 2 6 9 4 3 6
5 2 3 9 5 6
6 4 5 6 4 9 9
7 2 7 0 1 1
8 8 8 3 8 9
9 0 1 6 6 8 9 0 3 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13NR18NR14NR19NR4NR17NR1NR8NR
ĐB 17597
G1 14213
G2 82057 25910
G3 34016 95620 66695 91089 19149 96769
G4 6324 9371 9341 9350
G5 2516 2437 5066 6839 9669 4629
G6 254 366 156
G7 70 32 96 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 2 5 7
1 0 3 6 6 1 4 7 8
2 0 4 9 2 3
3 2 7 9 3 1
4 1 9 4 2 5
5 0 4 6 7 5 9
6 6 6 9 9 6 1 1 5 6 6 9
7 0 1 7 3 5 9
8 1 9 8  
9 5 6 7 9 2 3 4 6 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

8NQ2NQ17NQ16NQ13NQ9NQ4NQ10NQ
ĐB 40369
G1 61635
G2 85885 89164
G3 82363 05118 15616 00383 01112 13463
G4 4569 1845 1353 4889
G5 2173 0478 0898 7159 1769 3106
G6 121 026 567
G7 13 77 96 52
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0  
1 2 3 6 8 1 2
2 1 6 2 1 5
3 5 3 1 5 6 6 7 8
4 5 4 6
5 2 3 9 5 3 4 8
6 3 3 4 7 9 9 9 6 0 1 2 9
7 3 7 8 7 6 7
8 3 5 9 8 1 7 9
9 6 8 9 5 6 6 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

16NP6NP7NP14NP11NP12NP8NP9NP
ĐB 80287
G1 34741
G2 16604 76482
G3 80163 33022 10306 28950 52944 14753
G4 8777 0545 3401 4633
G5 2108 0141 8279 6228 8145 6843
G6 716 160 396
G7 59 09 12 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 6 8 9 0 5 6 9
1 2 6 1 0 4 4
2 2 8 2 1 2 8
3 3 3 3 4 5 6
4 1 1 3 4 5 5 4 0 4
5 0 3 9 5 4 4
6 0 3 6 0 1 9
7 7 9 7 7 8
8 2 7 8 0 2
9 0 6 9 0 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

20NM19NM1NM8NM12NM4NM18NM7NM
ĐB 29826
G1 13498
G2 63321 15802
G3 27738 56163 93997 37190 12592 30960
G4 7699 2850 6191 4221
G5 0718 9433 5262 1981 5778 0943
G6 179 216 075
G7 98 35 48 02
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 2 0 5 6 9
1 6 8 1 2 2 8 9
2 1 1 6 2 0 0 6 9
3 3 5 8 3 3 4 6
4 3 8 4  
5 0 5 3 7
6 0 2 3 6 1 2
7 5 8 9 7 9
8 1 8 1 3 4 7 9 9
9 0 1 2 7 8 8 9 9 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

12NL17NL20NL8NL3NL2NL4NL15NL
ĐB 86255
G1 11249
G2 87129 59903
G3 95365 98371 70344 83998 20757 20659
G4 2837 7870 1969 4974
G5 1254 9846 0925 0356 8262 2283
G6 675 532 661
G7 54 64 15 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 7
1 5 1 6 7
2 5 9 2 3 6
3 2 7 3 0 8
4 4 6 9 4 4 5 5 6 7 8
5 4 4 5 6 7 9 5 1 2 5 6 7
6 1 2 4 5 9 6 4 5
7 0 1 4 5 7 3 5
8 3 4 8 9
9 8 9 2 4 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

12NK7NK17NK3NK1NK11NK5NK19NK
ĐB 17409
G1 34794
G2 02491 77554
G3 05150 77600 92021 42931 73344 40793
G4 6405 9973 3742 9996
G5 2522 7755 3264 2637 9215 7973
G6 460 970 823
G7 07 53 52 14
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 5 7 9 0 0 5 6 7
1 4 5 1 2 3 9
2 1 2 3 2 2 4 5
3 1 7 3 2 5 7 7 9
4 2 4 4 1 4 5 6 9
5 0 2 3 4 5 5 0 1 5
6 0 4 6 9
7 0 3 3 7 0 3
8   8  
9 1 3 4 6 9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

17NH4NH19NH7NH20NH10NH3NH14NH
ĐB 44465
G1 74590
G2 42780 45659
G3 29196 34304 14475 53724 61637 14983
G4 2658 7187 9374 8323
G5 6582 0009 4547 5429 5950 0984
G6 646 461 869
G7 33 06 76 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 6 9 0 5 8 9
1   1 6
2 3 4 9 2 8 9
3 3 7 3 2 3 8
4 6 7 4 0 2 7 8
5 0 8 9 5 6 7
6 1 5 9 6 0 4 7 9
7 4 5 6 7 3 4 8
8 0 2 3 4 7 8 5
9 0 2 6 9 0 2 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

20NG18NG9NG10NG15NG7NG16NG4NG
ĐB 29226
G1 12081
G2 04978 89159
G3 75765 08766 58006 28080 09244 62832
G4 7153 6944 3278 3322
G5 0120 9418 9965 9898 9701 1674
G6 166 197 692
G7 22 53 84 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 6 0 2 8
1 8 9 1 0 8
2 0 2 2 6 2 2 2 3 9
3 2 3 5 5
4 4 4 4 4 4 7 8
5 3 3 9 5 6 6
6 5 5 6 6 6 0 2 6 6
7 4 8 8 7 9
8 0 1 4 8 1 7 7 9
9 2 7 8 9 1 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13NF4NF16NF8NF20NF9NF3NF14NF
ĐB 63333
G1 06115
G2 03604 47710
G3 20814 12887 90480 76129 05409 67246
G4 8973 2636 4015 3549
G5 2605 8619 1376 6464 7730 5679
G6 140 887 883
G7 24 89 58 66
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 9 0 1 3 4 8
1 0 4 5 5 9 1  
2 4 9 2  
3 0 3 6 3 3 7 8
4 0 6 9 4 0 1 2 6
5 8 5 0 1 1
6 4 6 6 3 4 6 7
7 3 6 9 7 8 8
8 0 3 7 7 9 8 5
9   9 0 1 2 4 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

11NE12NE3NE18NE5NE19NE8NE4NE
ĐB 04651
G1 66342
G2 03912 51761
G3 53484 76450 06690 80944 64525 99819
G4 3903 9166 9459 7593
G5 3043 0440 4161 7333 9126 8586
G6 047 611 685
G7 32 96 57 01
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 0 4 5 9
1 1 2 9 1 0 1 5 6 6
2 5 6 2 1 3 4
3 2 3 3 0 3 4 9
4 0 2 3 4 7 4 4 8
5 0 1 7 9 5 2 8
6 1 1 6 6 2 6 8 9
7   7 4 5
8 4 5 6 8  
9 0 3 6 9 1 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5ND9ND8ND7ND11ND2ND15ND18ND
ĐB 66688
G1 12104
G2 71206 88217
G3 42266 44663 12063 02816 05016 55725
G4 4250 4823 6110 8859
G5 4556 5041 7581 7507 4539 8341
G6 320 047 190
G7 28 07 14 10
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 6 7 7 0 1 1 2 5 9
1 0 0 4 6 6 7 1 4 4 8
2 0 3 5 8 2  
3 9 3 2 6 6
4 1 1 7 4 0 1
5 0 6 9 5 2
6 3 3 6 6 0 1 1 5 6
7   7 0 0 1 4
8 1 8 8 2 8
9 0 9 3 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13NC14NC8NC10NC5NC15NC19NC17NC
ĐB 97856
G1 25539
G2 65648 89467
G3 65378 77106 08335 31708 65245 27153
G4 4181 6295 4516 3382
G5 5830 0821 8066 4292 3189 3421
G6 031 966 620
G7 68 29 44 32
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 8 0 2 3
1 6 1 2 2 3 8
2 0 1 1 9 2 3 8 9
3 0 1 2 5 9 3 5
4 4 5 8 4 4
5 3 6 5 3 4 9
6 6 6 7 8 6 0 1 5 6 6
7 8 7 6
8 1 2 9 8 0 4 6 7
9 2 5 9 2 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

13NB4NB12NB9NB6NB20NB18NB11NB
ĐB 86127
G1 95915
G2 86841 37274
G3 10829 19458 85562 07521 85701 70057
G4 1080 3809 6267 5179
G5 5260 6110 9746 1518 6504 4996
G6 942 278 257
G7 15 82 18 55
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 9 0 1 6 8
1 0 5 5 8 8 1 0 2 4
2 1 7 9 2 4 6 8
3   3  
4 1 2 6 4 0 7
5 5 7 7 8 5 1 1 5
6 0 2 7 6 4 9
7 4 8 9 7 2 5 5 6
8 0 2 8 1 1 5 7
9 6 9 0 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

19NA20NA7NA16NA13NA1NA11NA2NA
ĐB 35024
G1 46369
G2 76603 27648
G3 55510 32786 54609 39479 29714 06833
G4 7020 8676 3089 5912
G5 9288 0277 3980 8641 4689 7198
G6 225 813 825
G7 78 48 45 15
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 9 0 1 2 8
1 0 2 3 4 5 1 4
2 0 4 5 5 2 1
3 3 3 0 1 3
4 1 5 8 8 4 1 2
5   5 1 2 2 4
6 9 6 7 8
7 6 7 8 9 7 7
8 0 6 8 9 9 8 4 4 7 8 9
9 8 9 0 6 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

1MZ9MZ10MZ2MZ3MZ4MZ12MZ20MZ
ĐB 27070
G1 02994
G2 36292 52317
G3 07937 14608 10458 06213 58868 17285
G4 6972 5496 2027 0066
G5 9438 1307 9291 6736 0777 0712
G6 000 718 703
G7 99 90 48 11
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 7 8 0 0 7 9
1 1 2 3 7 8 1 1 9
2 7 2 1 7 9
3 6 7 8 3 0 1
4 8 4 9
5 8 5 8
6 6 8 6 3 6 9
7 0 2 7 7 0 1 2 3 7
8 5 8 0 1 3 4 5 6
9 0 1 2 4 6 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2MY16MY8MY12MY3MY6MY20MY17MY
ĐB 12612
G1 12229
G2 52445 78001
G3 35540 84186 27880 36730 86783 11313
G4 4189 8855 7970 2800
G5 8482 7801 1359 6659 5441 4180
G6 019 239 877
G7 70 49 68 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 1 0 0 3 4 7 7 8 8
1 2 3 9 9 1 0 0 4
2 9 2 1 8
3 0 9 3 1 8
4 0 1 5 9 4  
5 5 9 9 5 4 5
6 8 6 8
7 0 0 7 7 7
8 0 0 2 3 6 9 8 6
9   9 1 1 2 3 4 5 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

14MX15MX16MX18MX8MX19MX11MX13MX
ĐB 06102
G1 01933
G2 05985 82337
G3 66092 09778 31470 86344 51339 93810
G4 6817 0115 8527 9928
G5 8786 2182 3849 8794 2860 3424
G6 109 070 092
G7 35 72 90 04
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 9 0 1 6 7 7 9
1 0 5 7 1  
2 4 7 8 2 0 7 8 9 9
3 3 5 7 9 3 3
4 4 9 4 0 2 4 9
5   5 1 3 8
6 0 6 8
7 0 0 2 8 7 1 2 3
8 2 5 6 8 2 7
9 0 2 2 4 9 0 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

11MV10MV3MV13MV19MV17MV12MV7MV
ĐB 98932
G1 74989
G2 63943 68861
G3 14371 59962 35608 24625 99816 03229
G4 5752 1244 3526 3796
G5 9831 9248 3552 9192 2768 1230
G6 512 138 128
G7 12 84 68 32
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 3
1 2 2 6 1 3 6 7
2 5 6 8 9 2 1 1 3 3 5 5 6 9
3 0 1 2 2 8 3 4
4 3 4 8 4 4 8
5 2 2 5 2
6 1 2 8 8 6 1 2 9
7 1 7  
8 4 9 8 0 2 3 4 6 6
9 2 6 9 2 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

7MU4MU3MU14MU19MU10MU5MU1MU
ĐB 60031
G1 50514
G2 09514 54630
G3 36198 03676 41622 63989 83565 13439
G4 8127 7042 3981 9883
G5 4909 7503 1143 5354 5950 6000
G6 666 096 210
G7 07 20 52 49
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 7 9 0 0 1 2 3 5
1 0 4 4 1 3 8
2 0 2 7 2 2 4 5
3 0 1 9 3 0 4 8
4 2 3 9 4 1 1 5
5 0 2 4 5 6
6 5 6 6 6 7 9
7 6 7 0 2
8 1 3 9 8 9
9 6 8 9 0 3 4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

15MT14MT9MT10MT2MT18MT16MT12MT
ĐB 47490
G1 72043
G2 09830 29003
G3 30879 15157 62025 16755 23357 05880
G4 8291 6953 9981 1132
G5 0811 0341 2380 4935 4914 8694
G6 232 937 880
G7 63 29 75 12
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 3 8 8 8 9
1 1 2 4 1 1 4 8 9
2 5 9 2 1 3 3
3 0 2 2 5 7 3 0 4 5 6
4 1 3 4 1 9
5 3 5 7 7 5 2 3 5 7
6 3 6  
7 5 9 7 3 5 5
8 0 0 0 1 8  
9 0 1 4 9 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

15MS5MS8MS1MS16MS19MS12MS14MS
ĐB 72578
G1 03162
G2 29946 49185
G3 10694 39375 83675 96521 94508 49856
G4 5521 7559 0698 8712
G5 1793 4900 1219 2541 0475 3049
G6 322 063 620
G7 40 07 32 52
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 7 8 0 0 2 4
1 2 9 1 2 2 4
2 0 1 1 2 2 1 2 3 5 6
3 2 3 6 9
4 0 1 6 9 4 9
5 2 6 9 5 7 7 7 8
6 2 3 6 4 5
7 5 5 5 8 7 0
8 5 8 0 7 9
9 3 4 8 9 1 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

1MR5MR19MR12MR20MR3MR13MR8MR
ĐB 53398
G1 12478
G2 14385 06275
G3 50369 07115 73615 52752 37780 90972
G4 1340 3208 3152 1799
G5 5570 7834 5867 5173 2969 1012
G6 288 878 459
G7 61 92 08 33
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 8 0 4 7 8
1 2 5 5 1 6
2   2 1 5 5 7 9
3 3 4 3 3 7
4 0 4 3
5 2 2 9 5 1 1 7 8
6 1 7 9 9 6  
7 0 2 3 5 8 8 7 6
8 0 5 8 8 0 0 7 7 8 9
9 2 8 9 9 5 6 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

17MQ3MQ20MQ6MQ4MQ7MQ16MQ18MQ
ĐB 09743
G1 80957
G2 58795 38612
G3 30165 99475 59693 26647 80994 67715
G4 7348 3723 9468 7032
G5 1192 3750 3229 4263 1412 7585
G6 192 342 319
G7 43 55 10 23
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 5
1 0 2 2 5 9 1  
2 3 3 9 2 1 1 3 4 9 9
3 2 3 2 2 4 4 6 9
4 2 3 3 7 8 4 9
5 0 5 7 5 1 5 6 7 8 9
6 3 5 8 6  
7 5 7 4 5
8 5 8 4 6
9 2 2 3 4 5 9 1 2

XSMB 60 ngày – XSTD 60 – Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

XSMB 60 ngày – ❤️ Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 60 Ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.❤️KQXSMB 60 ngày – XSTD 60 ngày đầy đủ và hữu ích giúp bạn tìm kiếm những điểm chung và phát hiện ra quy luật quay được tổng hợp trong 60 ngày gần nhất.. Xem thêm XOSOTRUCTIEP.ORG với những cặp loto đẹp hôm nay.

Hướng dẫn xem thống kê XSTD 60 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Bắc”

Bước 2: Chọn tab “60 ngày” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Bắc.

Thống kê xsmb 90 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số trực tiếp ba miền để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT Thủ Đô chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top