Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/07/2024

XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số trực tiếp Tiền Giang hôm nay

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 14/07/2024

G8 02
G7 941
G6 4897 6251 7703
G5 3886
G4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726
G3 22709 76027
G2 30311
G1 03021
ĐB 670927
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 8 9 0 0 2
1 1 1 1 2 4 5
2 0 1 3 6 7 7 2  
3   3 0 2 4
4 1 3 4 5
5 1 4 5  
6   6 2 8
7   7 2 2 9
8 6 8 0
9 7 9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 07/07/2024

G8 63
G7 779
G6 5388 1848 0992
G5 9526
G4 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612
G3 82472 93918
G2 70575
G1 25549
ĐB 652334
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 8
1 2 8 1 6
2 6 2 1 7 9
3 4 3  
4 8 9 9 4 3 6
5   5 7
6 1 4 7 6 2 8
7 2 5 9 7 6
8 0 6 8 8 1 4 8
9 2 9 4 4 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 30/06/2024

G8 84
G7 171
G6 4966 6001 7184
G5 6326
G4 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221
G3 53778 32425
G2 82883
G1 42843
ĐB 097723
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0  
1   1 0 2 7
2 1 3 3 5 6 8 2  
3   3 2 2 4 8
4 3 7 4 8 9
5   5 2
6 6 8 6 2 6
7 1 8 7 4 9
8 3 4 8 2 6 7
9 4 7 9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 23/06/2024

G8 99
G7 817
G6 7716 5447 8926
G5 2620
G4 61615 89128 93366 03004 79093 19380 88683
G3 48895 26753
G2 18892
G1 04886
ĐB 567164
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 2 8
1 5 6 7 1  
2 0 6 8 2 9
3   3 5 8 9
4 7 4 0 6
5 3 5 1 9
6 4 6 6 1 2 6 8
7   7 1 4
8 0 3 6 8 2
9 2 3 5 9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 16/06/2024

G8 40
G7 126
G6 7647 2384 3075
G5 2206
G4 03950 40055 80789 48995 83780 68024 90302
G3 51388 97837
G2 13443
G1 64493
ĐB 976784
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 0 5 8
1   1  
2 4 6 2 0
3 7 3 4 9
4 3 7 4 2 8 8
5 0 5 5 5 7 9
6   6 0 2
7 5 7 3 4
8 0 4 4 8 9 8 8
9 3 5 9 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 09/06/2024

G8 76
G7 522
G6 0893 8814 8823
G5 0865
G4 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479
G3 77238 69887
G2 48624
G1 93779
ĐB 110288
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0  
1 3 4 7 1  
2 2 3 4 2 2 9
3 6 8 3 1 2 9
4 6 4 1 2
5   5 6 7
6 5 6 3 4
7 5 9 9 7 1 8
8 7 8 8 3 8
9 2 3 9 7 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 02/06/2024

G8 19
G7 995
G6 8015 4167 9889
G5 3246
G4 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728
G3 00305 78449
G2 07063
G1 62412
ĐB 221983
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 5 5 0  
1 2 5 1 0
2 8 2 1
3   3 6 8
4 6 6 7 9 4  
5   5 0 0 1 9
6 3 7 6 4 4 8
7 7 7 4 6 7
8 3 6 9 8 2
9 5 9 4 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 26/05/2024

G8 60
G7 099
G6 5210 0326 9926
G5 0251
G4 48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798
G3 86153 54969
G2 00401
G1 30738
ĐB 295126
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 7 0 1
1 0 1 0 5 9
2 6 6 6 9 2  
3 8 9 3 5
4   4  
5 1 3 6 5  
6 9 6 2 2 2 5
7   7 0
8   8 3 9 9
9 1 8 8 9 9 2 3 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 19/05/2024

G8 65
G7 369
G6 1669 3686 8992
G5 4983
G4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978
G3 89326 53009
G2 64357
G1 62959
ĐB 168593
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 9 0 2 7
1 3 1  
2 0 6 2 7 9
3   3 1 8 9
4   4 8
5 7 9 5  
6 9 9 6 2 8
7 0 2 8 9 7 5
8 3 4 6 8 7
9 2 3 9 0 5 6 6 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 12/05/2024

G8 00
G7 474
G6 2647 0797 6157
G5 9910
G4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135
G3 14167 98771
G2 79958
G1 05143
ĐB 539211
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 1 9
1 0 1 1 1 2 3 7
2 1 2 9
3 1 5 3 4
4 3 7 4 7
5 7 8 9 5 0 3
6 7 6  
7 1 4 7 4 5 6 9
8   8 5
9 0 2 7 9 5

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 05/05/2024

G8 89
G7 471
G6 1802 4531 0005
G5 7204
G4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020
G3 31106 89749
G2 82609
G1 77596
ĐB 442385
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 5 6 9 0 2 6
1 8 1 3 7
2 0 2 0 3
3 1 2 3 5 7
4 9 4 0
5 3 7 5 0 8
6 0 6 0 9
7 1 3 7 5
8 5 8 1
9 6 9 0 4

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 28/04/2024

G8 87
G7 209
G6 2263 0668 1190
G5 3277
G4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276
G3 42849 89850
G2 32202
G1 69453
ĐB 659746
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 7 9 0 5 9
1   1 7
2 9 2 0 5
3   3 5 6
4 6 7 9 4  
5 0 2 3 5 7
6 3 8 6 4 7
7 1 5 6 7 7 0 4 7
8   8 6
9 0 9 0 2 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 21/04/2024

G8 93
G7 535
G6 1415 8741 3811
G5 0989
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766
G3 55419 18016
G2 73297
G1 24201
ĐB 943309
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 9 0  
1 1 5 6 9 1 0 1 4
2 4 2 9
3 5 3 4
4 1 3 4 4 2 4
5 8 5 1 3
6 6 6 1 6
7   7 9 9
8 9 8 5
9 2 7 7 9 0 1 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 14/04/2024

G8 78
G7 365
G6 6259 7467 5687
G5 4570
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203
G3 45347 53531
G2 85963
G1 09435
ĐB 952073
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 3 0 7
1   1 3 6
2 8 2  
3 1 5 3 0 0 6 7
4 7 4  
5 5 9 5 3 5 6 6 9
6 1 3 5 5 7 6  
7 0 3 7 4 6 8
8 7 8 2
9 5 9 5
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Tiền Giang cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó. XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào - Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top