Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/07/2024

XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số trực tiếp ThừaThiênHuế hôm nay

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 15/07/2024

G8 21
G7 523
G6 8920 0048 4221
G5 8638
G4 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
G3 87857 34155
G2 75739
G1 89510
ĐB 979599
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 1 1 2
1 0 0 1 2 2
2 0 1 1 3 2  
3 8 9 3 2
4 8 4  
5 5 7 8 5 5
6   6 9
7 8 7 0 5 9
8   8 3 4 5 7
9 6 7 9 9 3 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 14/07/2024

G8 08
G7 602
G6 7234 7432 7916
G5 9251
G4 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G3 11131 61001
G2 18918
G1 39854
ĐB 726892
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 3 0  
1 6 8 1 0 3 5 6
2   2 0 3 9
3 1 2 4 6 3 0 8 9
4   4 3 5
5 1 4 5 7
6 1 9 6 1 3
7 5 7  
8 3 8 1
9 2 3 9 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 08/07/2024

G8 11
G7 714
G6 3558 7980 0854
G5 7128
G4 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
G3 21643 19676
G2 77483
G1 10538
ĐB 778965
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 5 0 0 8
1 4 1  
2 5 6 8 2 8
3 8 3 4 8
4 3 4 1 5
5 4 8 5 0 2 6 9
6 5 6 2 7
7 6 7 9
8 0 2 3 8 2 3 5
9 5 7 9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 07/07/2024

G8 65
G7 116
G6 4062 4681 7162
G5 4969
G4 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G3 90278 79977
G2 69394
G1 67759
ĐB 188588
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 0 0
1 6 1 8
2   2 6 6 7
3 9 3 0
4 5 4 9 9
5 9 5 4
6 2 2 9 9 6 1
7 2 7 8 7 7
8 1 8 8 7 8
9 4 4 9 3 5 6 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 01/07/2024

G8 19
G7 375
G6 8007 5668 8187
G5 6078
G4 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
G3 65787 28256
G2 77016
G1 13262
ĐB 459623
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 7 0 1
1 0 6 1  
2 3 2 6 8
3 4 3 2
4   4 0 3 9
5 6 5 7
6 2 8 6 1 5
7 5 8 7 0 8 8
8 2 7 7 8 8 6 7 8
9 4 9 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 30/06/2024

G8 49
G7 793
G6 4663 6341 8130
G5 9140
G4 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G3 29501 62083
G2 95701
G1 89490
ĐB 679901
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 1 1 3 0 0 3 4 6 9
1 3 1 0 0 0 4 5
2   2  
3 0 7 3 0 1 6 8 9
4 0 1 4  
5 1 5 8
6 0 3 6  
7   7 3
8 3 5 8  
9 0 3 9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 24/06/2024

G8 04
G7 665
G6 6037 1930 8620
G5 7000
G4 52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154
G3 75836 73803
G2 33681
G1 17380
ĐB 442394
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 3 5 0 0 2 3 8
1 1 1 1 8
2 0 2 0
3 0 6 7 9 3 0
4   4 5 7 9 9
5 4 5 0 6
6 5 6 3
7 4 7 3
8 0 1 8  
9 4 4 9 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 23/06/2024

G8 97
G7 615
G6 6005 3771 8104
G5 7066
G4 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
G3 67768 76144
G2 24257
G1 81206
ĐB 670765
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 6 0 2
1 3 5 1 7 9
2 0 2 5 2 2
3   3 1
4 4 4 4 0 4 4
5 7 5 0 1 2 6
6 5 6 8 6 0 6
7 1 7 5
8   8 6 9
9 1 8 9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 17/06/2024

G8 32
G7 928
G6 7116 3647 1460
G5 4272
G4 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597
G3 85797 94559
G2 01208
G1 88849
ĐB 208827
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 6
1 6 9 1  
2 3 7 8 2 7 8
3   3 2
4 7 9 4 9
5 5 9 5 5
6 0 7 6 1
7 2 7 2 4 6 9 9
8 2 8 0 2
9 4 7 7 9 1 4 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 16/06/2024

G8 65
G7 913
G6 7291 9110 4347
G5 8687
G4 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
G3 57410 75164
G2 01575
G1 70700
ĐB 756893
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 1 1
1 0 0 3 9 1 9
2 3 4 7 2  
3   3 1 2 9 9
4 7 4 2 6
5   5 7
6 4 6  
7 5 7 2 4 8 9
8 7 9 8  
9 1 3 3 7 9 1 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 10/06/2024

G8 40
G7 114
G6 7409 8934 3923
G5 6686
G4 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189
G3 68183 98232
G2 03817
G1 18803
ĐB 461491
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 9 0 1 3
1 0 4 7 1 3 9
2 3 2 3
3 0 1 2 4 3 0 2 4 6 8
4 3 4 1 3
5   5  
6 3 6 8
7   7 1 9
8 3 6 9 8  
9 1 7 9 0 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 09/06/2024

G8 80
G7 601
G6 5174 4831 7900
G5 3049
G4 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
G3 16146 74631
G2 79776
G1 46362
ĐB 831147
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 0 0
1 6 1 0 3 3
2 4 2 6
3 1 1 3  
4 6 7 8 9 4 2 5 7 8
5 4 5  
6 2 9 6 1 4 7
7 4 6 8 7 4
8 4 8 4 7
9   9 4 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 03/06/2024

G8 98
G7 060
G6 9640 4445 1649
G5 0589
G4 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755
G3 39881 92851
G2 01202
G1 90677
ĐB 649207
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 7 0 4 6
1   1 3 5 8
2 3 2 0
3 1 4 3 2
4 0 5 9 4 3
5 1 5 5 4 5 6 8
6 0 5 6  
7 7 7 0 7 8
8 1 5 7 9 8  
9   9 4 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 02/06/2024

G8 75
G7 500
G6 2660 2462 4712
G5 4437
G4 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426
G3 82225 54440
G2 04812
G1 85768
ĐB 356024
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 4 6
1 2 2 1 3 5
2 4 5 6 2 1 1 6
3 1 6 7 3  
4 0 8 4 2
5 1 5 5 2 5
6 0 2 8 6 2 3
7 9 7 3
8   8 4 6
9   9 7
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS ThừaThiênHuế cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó. XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top