Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 26/09/2022

XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số trực tiếp Cần Thơ hôm nay

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 21/09/2022

G8 74
G7 949
G6 2489 3754 7758
G5 8330
G4 55416 85871 60953 37084 07079 30790 56631
G3 96982 88523
G2 77878
G1 34832
ĐB 619143
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 3 9
1 6 1 3 7
2 3 2 3 8
3 0 1 2 3 2 4 5
4 3 9 4 5 8
5 3 4 8 5  
6   6 1
7 1 8 9 7  
8 2 4 9 8 5 7
9 0 9 4 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 14/09/2022

G8 97
G7 145
G6 7440 8757 2523
G5 7712
G4 33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312
G3 56619 46975
G2 85865
G1 34568
ĐB 861557
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 4
1 2 2 5 8 9 1 6
2 3 2 1 1
3 8 9 3 2
4 0 5 4  
5 7 7 5 1 4 6 7
6 1 5 8 6 8
7 5 7 5 5
8 6 8 1 3 6
9   9 1 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 07/09/2022

G8 20
G7 135
G6 0414 1608 1599
G5 2840
G4 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225
G3 52221 54286
G2 04409
G1 82095
ĐB 057134
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 9 0 4 6
1 1 4 1 1 2
2 1 5 2  
3 4 5 7 3  
4 0 4 1 3
5 7 5 2 3 9
6 0 6 8
7 9 7 3 5
8 6 9 8 0
9 5 9 9 0 7 8 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 31/08/2022

G8 49
G7 434
G6 7335 4925 9685
G5 7500
G4 55031 45651 61707 76083 41125 89129 84699
G3 27894 28445
G2 76910
G1 15152
ĐB 190428
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 7 0 0 1
1 0 1 3 5
2 5 5 8 9 2 5
3 1 4 5 3 8
4 5 4 3 9
5 1 2 5 2 2 3 4 8
6   6  
7   7 0
8 3 5 8 2
9 4 9 9 2 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 24/08/2022

G8 18
G7 075
G6 7478 7450 8012
G5 8206
G4 09461 12398 11928 16233 52169 05165 18509
G3 35300 27242
G2 06727
G1 87617
ĐB 758801
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 6 9 0 0 5
1 2 7 1 0 6
2 7 8 2 1 4
3 3 3 3
4 2 4  
5 0 5 6 7
6 1 5 9 6 0
7 5 8 7 1 2
8   8 2 7 9
9 8 9 0 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 17/08/2022

G8 83
G7 457
G6 8093 0535 6472
G5 2708
G4 42502 91931 17511 96198 65940 24114 61444
G3 39021 12736
G2 15303
G1 97108
ĐB 380271
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 3 8 8 0 4
1 1 4 1 1 2 3 7
2 1 2 0 7
3 1 5 6 3 0 9
4 0 4 4 1 4
5 7 5 3
6   6 3
7 1 2 7 5
8   8 0 0 9
9 3 8 9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 10/08/2022

G8 86
G7 784
G6 8050 8846 6131
G5 4997
G4 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676
G3 20467 60615
G2 02568
G1 12127
ĐB 330474
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 5 9
1 5 1 3
2 7 9 2 0
3 1 3 5
4 6 4 7 8
5 0 3 5 1 8
6 7 8 6 4 7
7 4 6 7 2 6 9
8 4 5 9 8 6
9 0 7 9 2 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 03/08/2022

G8 06
G7 578
G6 3150 6597 2800
G5 4577
G4 86514 50796 11976 10398 00763 58825 07254
G3 47797 07679
G2 16958
G1 80150
ĐB 211871
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 5 5
1 4 1 7
2 5 2  
3   3 6
4   4 1 5
5 0 0 4 8 5 2
6 3 6 7 9
7 1 6 7 8 9 7 7 9 9
8   8 5 7 9
9 6 7 7 8 9 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 27/07/2022

G8 61
G7 526
G6 8998 6208 9315
G5 6303
G4 97513 46297 37791 19948 79917 25758 08862
G3 60449 40445
G2 51332
G1 04872
ĐB 730085
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 8 0  
1 3 5 7 1 9
2 6 2 3 6 7
3 2 3 0 1
4 5 8 9 4  
5 8 5 1 4 8
6 2 6 2
7 2 7 1 9
8 5 8 0 4 5 9
9 1 7 8 9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 20/07/2022

G8 35
G7 784
G6 2785 4533 9879
G5 8937
G4 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121
G3 74276 86766
G2 26588
G1 42380
ĐB 426411
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 8
1 1 1 1 2
2 1 7 2 5 9
3 3 4 6 7 3 3
4   4 3 8
5 2 5 6 8
6 5 6 6 3 6 7
7 6 9 7 2 3
8 0 4 5 8 8 8
9 2 9 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 13/07/2022

G8 77
G7 633
G6 6302 3105 7680
G5 0772
G4 47084 65172 30468 97979 56149 20021 58567
G3 22925 83734
G2 25374
G1 65764
ĐB 071384
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 0 8
1   1 2
2 1 5 2 0 7 7
3 3 4 3 3
4 9 4 3 6 7 8 8
5   5 0 2
6 4 7 8 6  
7 2 2 4 9 7 6
8 0 4 4 8 6
9   9 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 06/07/2022

G8 01
G7 709
G6 7706 6160 2973
G5 8487
G4 29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462
G3 08003 24336
G2 80174
G1 75917
ĐB 246767
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 6 9 0 3 4 6
1 7 1  
2   2 6
3 0 6 7 3 0 7
4 0 6 4 7
5   5  
6 0 2 7 9 6 0 3 4
7 3 4 7 7 1 3 6 7 8
8 7 8  
9   9 0 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 29/06/2022

G8 40
G7 337
G6 9322 9228 0995
G5 4307
G4 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113
G3 15621 53609
G2 66628
G1 28767
ĐB 864057
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 7 9 0  
1 3 1 2 2
2 1 1 2 2 8 8 2 2 2
3 7 3 1 6
4   4 7
5 7 5 9
6 3 7 6  
7 4 7 0 0 3 5 6
8   8 2 2 9
9 5 8 9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 22/06/2022

G8 14
G7 647
G6 4674 3786 3800
G5 3440
G4 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050
G3 67226 93419
G2 99872
G1 25545
ĐB 821302
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 2 0 0 4 5
1 9 9 1 8
2 6 2 0 0 7
3   3  
4 0 5 7 4 7 9
5 0 5 4
6   6 2 8
7 2 4 7 4 8
8 1 6 7 8 8 8
9 4 9 1 1
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó. XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào - Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top