Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 20/05/2024

XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt hôm nay

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 19/05/2024

G8 30
G7 870
G6 4800 8581 4675
G5 6613
G4 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
G3 19097 22620
G2 52264
G1 01582
ĐB 589920
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 9 0 0 2 2 4 7
1 3 9 1 8
2 0 0 2 8 9
3 7 3 1 6
4 0 4 6
5   5 7
6 3 4 6  
7 0 5 7 7 3 7 9
8 1 2 8  
9 2 7 9 0 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 12/05/2024

G8 95
G7 901
G6 4400 7284 1929
G5 5223
G4 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
G3 49583 58467
G2 54817
G1 70574
ĐB 009572
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 0 0 3
1 1 7 7 1 0 1
2 3 8 9 2 7
3 0 3 2 7 8
4 5 4 7 8 9
5   5 4
6 7 6  
7 2 3 4 7 1 1 6
8 3 4 8 2
9 4 9 2

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 05/05/2024

G8 81
G7 071
G6 7791 6716 0619
G5 0729
G4 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
G3 96906 82717
G2 42881
G1 59969
ĐB 464482
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 9
1 6 7 8 9 1 7 8 9
2 6 9 2 8
3   3  
4   4 7
5   5 8
6 8 9 6 0 1 2
7 1 4 7 1
8 1 2 5 8 1 6 9
9 0 1 8 9 1 2 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 28/04/2024

G8 45
G7 385
G6 9419 3968 7767
G5 3804
G4 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
G3 53523 71430
G2 19365
G1 33160
ĐB 602561
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 3 3 6 9
1 1 9 1 1 6
2 3 8 2  
3 0 0 4 3 2
4   4 0 3
5 9 5 6 8
6 0 1 5 7 8 6  
7   7 6
8 5 8 8 2 6 8
9 0 9 1 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 21/04/2024

G8 55
G7 479
G6 2453 4322 1306
G5 2498
G4 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 05091 80815
G2 29338
G1 72773
ĐB 371556
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 7 8
1 5 1 9
2 2 8 2 2
3 8 3 5 5 7
4   4  
5 3 3 6 5 1
6   6 0 5
7 0 3 8 9 7 9
8 0 8 2 3 7 9 9
9 1 7 8 8 9 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 14/04/2024

G8 69
G7 430
G6 8257 9803 2443
G5 4284
G4 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 66042 54083
G2 31036
G1 97301
ĐB 402478
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 7 0 3 7
1   1 0
2 3 2 4 9
3 0 6 3 0 2 4 8 9
4 2 3 5 4 7 8
5 7 5 4
6   6 3
7 0 4 8 7 0 5
8 3 4 8 7
9 2 3 9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 07/04/2024

G8 20
G7 240
G6 3617 4062 1303
G5 2573
G4 76443 71727 48113 31320 94751 91950 37220
G3 17890 89761
G2 00643
G1 04717
ĐB 535569
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 2 2 4 5 9
1 3 7 7 1 5 6
2 0 0 7 2 6
3   3 0 1 4 4 7
4 0 3 3 4  
5 0 1 5  
6 1 2 9 6  
7 3 7 1 1 2
8   8  
9 0 9 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 31/03/2024

G8 83
G7 806
G6 3008 1451 1399
G5 4659
G4 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G3 06396 64197
G2 65562
G1 25042
ĐB 721159
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 8 0  
1 7 9 1 5 5
2   2 4 6
3   3  
4 2 4 8
5 1 1 7 9 9 5  
6 2 7 6 0 9
7   7 1 5 6 9
8 4 8 0
9 6 7 9 9 9 1 5 5 9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 24/03/2024

G8 66
G7 971
G6 1253 0348 4470
G5 8537
G4 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G3 98606 03845
G2 35670
G1 90578
ĐB 792585
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 6 7 0 7 7
1 5 6 1 7
2   2 0
3 3 7 9 3 3 5
4 5 8 4  
5 3 5 0 1 4 8
6   6 0 1
7 0 0 1 8 7 0 3
8 5 8 4 7
9   9 3

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 17/03/2024

G8 88
G7 984
G6 5163 6624 4403
G5 5830
G4 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
G3 11653 86842
G2 08836
G1 72741
ĐB 122425
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 3
1   1 4
2 4 5 2 3 4
3 0 2 6 9 3 0 5 6
4 1 2 5 4 2 8 9
5 3 5 2 4
6 3 6 3 8
7   7 8
8 4 6 7 8  
9 4 9 9 3 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 10/03/2024

G8 77
G7 225
G6 7876 0710 1731
G5 1666
G4 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
G3 35115 60035
G2 69384
G1 43083
ĐB 734973
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 6
1 0 5 1 3 4 6 7
2 5 7 2  
3 1 5 3 7 8
4 1 4 5 8
5 4 8 5 1 2 3
6 0 1 6 6 6 7
7 1 3 6 7 2
8 3 4 8 5
9   9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 03/03/2024

G8 68
G7 502
G6 9479 6452 8455
G5 9505
G4 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175
G3 41328 43591
G2 48872
G1 18364
ĐB 483028
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 0  
1 2 7 1 4 9
2 8 8 2 0 1 5 7
3   3  
4 1 4 6 6 9
5 2 5 5 0 5 7
6 4 4 6  
7 2 5 9 7 1 8
8 7 8 2 2
9 1 4 9 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 25/02/2024

G8 19
G7 172
G6 9652 3765 8515
G5 8948
G4 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
G3 07194 90669
G2 13230
G1 92302
ĐB 195571
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 3
1 3 5 8 1 7
2   2 0 5 7
3 0 3 1
4 7 8 4 9
5 2 8 5 1 6 6
6 5 5 9 9 6  
7 1 2 7 7 4 7
8   8 1 4 5
9 4 9 6 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 18/02/2024

G8 97
G7 064
G6 4925 3891 1604
G5 7764
G4 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522
G3 61173 56232
G2 53594
G1 75282
ĐB 241415
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 4 0  
1 5 8 1 9
2 2 5 5 2 2 3 8
3 2 3 5 7
4   4 0 0 6 6 9
5 3 7 5 1 2 2
6 4 4 6  
7 3 7 5
8 2 8 8 1 8
9 1 4 9  
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó. XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào - Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top