Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 7, Ngày 10/06/2023

XSNT - KQXSNT - Kết quả xổ số trực tiếp Ninh Thuận hôm nay

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 09/06/2023

G8 97
G7 975
G6 8696 9877 6196
G5 3835
G4 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873
G3 63972 56593
G2 11808
G1 17353
ĐB 062857
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 8 0  
1   1 9
2   2 7
3 5 8 3 5 7 9
4   4  
5 3 7 5 3 6 7
6 5 9 6 0 9 9
7 2 3 5 7 7 5 7 9
8   8 0 3
9 1 3 6 6 7 9 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 02/06/2023

G8 01
G7 680
G6 7498 2178 9346
G5 5023
G4 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
G3 55511 14609
G2 64054
G1 60969
ĐB 054076
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 9 0 7 8
1 1 1 0 1
2 3 4 4 2  
3   3 2 6
4 6 9 4 2 2 5
5 4 5 8
6 3 9 6 4 7
7 0 6 8 7  
8 0 5 8 7 9
9 8 9 0 4 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 26/05/2023

G8 00
G7 729
G6 4585 8129 8932
G5 8513
G4 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
G3 51898 25004
G2 11719
G1 72488
ĐB 569179
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 2 3 4
1 3 5 9 1  
2 0 9 9 2 3
3 0 2 9 3 1
4 0 4 0
5 5 5 1 5 8
6 8 6  
7 9 7  
8 5 8 8 6 8 9
9 8 9 1 2 2 3 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 19/05/2023

G8 30
G7 453
G6 4329 9594 0315
G5 2220
G4 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
G3 47972 20969
G2 02673
G1 74030
ĐB 723029
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 3
1 5 1  
2 0 8 9 9 2 7 7
3 0 3 5 7
4   4 7 9
5 3 5 1 7 9
6 9 6  
7 2 2 3 4 5 9 7  
8   8 2 9
9 4 5 8 9 2 2 6 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 12/05/2023

G8 89
G7 945
G6 3289 6178 5459
G5 3121
G4 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
G3 34293 51414
G2 06540
G1 61385
ĐB 320593
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 4
1 3 4 1 2
2 1 2  
3   3 1 9 9
4 0 4 5 4 0 1 4 5
5 4 9 5 4 8
6 6 8 6 6
7 7 8 7 7
8 5 9 8 6 7
9 3 3 9 5 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 05/05/2023

G8 61
G7 205
G6 4708 4817 9938
G5 1933
G4 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
G3 00590 74522
G2 78395
G1 81491
ĐB 791458
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 6 8 0 2 3 9
1 7 1 6 9
2 0 2 2 2
3 0 3 4 7 8 3 3
4   4 3
5 8 5 0 9
6 1 6 0 8
7   7 1 3
8 6 8 0 3 5
9 0 1 5 9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 28/04/2023

G8 16
G7 639
G6 5318 8728 7015
G5 5686
G4 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
G3 28999 83454
G2 85228
G1 68626
ĐB 400766
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 5
1 5 8 1  
2 6 8 8 2 0
3 9 3  
4 5 4 5 9
5 0 4 5 5 1 4 5 8
6 6 7 6 2 6 8
7   7 6
8 5 6 8 1 2 2
9 4 9 9 3 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 21/04/2023

G8 59
G7 590
G6 0021 8394 9663
G5 9869
G4 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956
G3 92189 32317
G2 19673
G1 43707
ĐB 183209
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 7 9 0 9
1 6 7 1 2 4
2 1 3 2  
3   3 2 6 7
4 1 4 9 9
5 5 6 5 5
6 3 9 6 1 5
7 3 7 0 0 1
8 9 8  
9 0 4 4 9 0 6 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 14/04/2023

G8 81
G7 601
G6 5930 2854 8478
G5 1076
G4 61216 78048 23497 21843 82950 01871 32094
G3 67650 87462
G2 85302
G1 64885
ĐB 298062
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 0 3 5 5
1 6 1 0 7
2   2 0 6 6
3 0 3 4
4 3 8 4 5 9
5 0 0 4 5 8
6 2 2 6 1 7
7 1 6 8 7 9
8 5 8 4 7
9 4 7 9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 07/04/2023

G8 87
G7 700
G6 2341 8405 9210
G5 7439
G4 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893
G3 37766 22314
G2 80128
G1 91756
ĐB 705710
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 5 0 0 1 1
1 0 0 3 4 9 1 2 4
2 1 8 2  
3 9 3 1 9
4 1 6 4 1
5 6 8 5 0
6 6 6 4 5 6
7   7 8
8 7 8 2 5
9 3 9 1 3

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 31/03/2023

G8 17
G7 765
G6 3915 1993 3327
G5 3945
G4 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803
G3 10744 66603
G2 74324
G1 92328
ĐB 004504
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 3 3 4 0 2 8
1 5 8 1 0
2 0 4 7 8 2  
3   3 0 0 0 4 9
4 3 4 5 4 0 2 4
5   5 1 4 6
6 5 6  
7   7 2
8 0 8 1 2
9 3 9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 24/03/2023

G8 97
G7 062
G6 9078 0907 4674
G5 9545
G4 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
G3 71550 68852
G2 10299
G1 94081
ĐB 396334
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 7 0 3 5 7
1   1 8
2   2 5 6 7
3 0 4 8 3 0 4
4 3 5 4 3 7
5 0 2 5 4 9
6 2 6  
7 0 2 4 8 7 0
8 1 8 3 7
9 5 9 9 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 17/03/2023

G8 85
G7 618
G6 3700 7341 4233
G5 8997
G4 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
G3 38589 18105
G2 98259
G1 84304
ĐB 795055
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 4 5 0 0
1 4 8 1 3 4
2 2 6 2 2
3 1 3 9 3 3
4 1 4 0 1
5 5 9 5 0 5
6 7 6 2 8
7   7 6 9
8 6 9 8 1
9 7 9 3 5 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 10/03/2023

G8 44
G7 533
G6 7801 8746 8220
G5 6259
G4 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
G3 39537 92742
G2 37544
G1 99682
ĐB 565937
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2
1   1 0
2 0 4 2 4 8
3 3 3 3 7 7 3 3 3 3 4
4 2 3 4 6 4 2 4 6 6
5 9 5  
6 4 4 6 4
7   7 3 3
8 2 8 9
9 8 9 5
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó. XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào - Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top