Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 7, Ngày 10/06/2023

XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số trực tiếp Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 10/06/2023

G8 22
G7 233
G6 9263 8852 3244
G5 7502
G4 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234
G3 03901 58296
G2 22349
G1 78444
ĐB 566939
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 0  
1 3 1 0 8
2   2 0 5
3 3 3 4 9 3 1 3 3 6
4 4 4 9 4 3 4 4 8
5 2 6 5  
6 3 6 5 9 9
7   7  
8 1 4 8  
9 6 6 9 3 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 05/06/2023

G8 02
G7 107
G6 5365 6729 1126
G5 6044
G4 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308
G3 72092 98840
G2 50891
G1 32809
ĐB 204147
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 8 9 0 4
1   1 9
2 6 9 2 9
3 4 8 9 3 5 7
4 0 4 7 4 3 4
5 3 5 6
6 5 6 2 8
7 3 7 0 4
8 6 8 0 3
9 1 2 9 0 2 3

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 03/06/2023

G8 20
G7 096
G6 9319 5879 8421
G5 8592
G4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639
G3 77105 18824
G2 12430
G1 24135
ĐB 331639
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 1 3
1 0 5 6 9 1 2
2 1 4 2 9
3 0 5 6 9 9 3 7
4   4 2
5   5 0 1 3 7
6   6 1 3 9
7 3 5 9 7  
8   8  
9 2 6 9 1 3 3 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/05/2023

G8 50
G7 453
G6 9927 2176 1003
G5 8051
G4 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246
G3 66390 40716
G2 87280
G1 58068
ĐB 124399
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 1 8 9 9
1 0 2 6 7 1 5
2 2 7 2 1 2
3   3 0 5
4 6 4  
5 1 3 5  
6 8 6 1 4 7
7 6 7 1 2
8 0 9 8 6
9 0 0 9 9 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/05/2023

G8 63
G7 260
G6 6879 4846 9181
G5 6545
G4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915
G3 55682 86425
G2 56854
G1 80920
ĐB 467972
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 6 7
1 5 6 7 1 8
2 0 5 2 7 8
3 7 8 3  
4 5 6 4 5
5 4 8 5 1 2 4
6 0 6 1 4
7 0 2 9 7 1 3
8 1 2 8 3 5
9   9 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/05/2023

G8 34
G7 678
G6 8750 4913 1502
G5 8154
G4 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554
G3 57542 10898
G2 67849
G1 71714
ĐB 940078
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 5
1 3 4 1  
2   2 0 4 8
3 5 3 1 4 7
4 2 3 9 4 1 5 5
5 0 4 4 7 5 3 6
6 5 6  
7 3 8 8 7 5
8 2 8 7 7 9
9 8 9 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/05/2023

G8 58
G7 857
G6 9295 0434 3996
G5 5267
G4 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028
G3 21244 92475
G2 65847
G1 27333
ĐB 921019
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 6
1 8 9 1 6 6
2 8 2  
3 3 4 3 3
4 4 7 4 3 4
5 7 5 0 7 9
6 0 1 1 7 6 9
7 5 7 4 5 6
8   8 1 2
9 5 6 9 9 1 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/05/2023

G8 81
G7 314
G6 1166 3706 6901
G5 3434
G4 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335
G3 17355 91438
G2 80802
G1 56292
ĐB 054090
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 6 0 9
1 4 9 1 0
2   2 0 5 9
3 4 5 8 3 7
4 5 8 4 1 3
5 2 5 5 5 3 4 5 5
6 6 6 0 6
7 3 7  
8   8 3 4
9 0 2 9 1

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 13/05/2023

G8 99
G7 989
G6 4106 4451 2033
G5 7150
G4 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697
G3 81874 44529
G2 62399
G1 96075
ĐB 135994
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 5
1 8 1 5
2 3 5 9 2  
3 3 3 2 3 8
4   4 7 9
5 0 1 5 2 7
6   6 0 8
7 4 5 7 9 9
8 3 6 9 8 1
9 4 7 7 9 9 2 8 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 08/05/2023

G8 33
G7 214
G6 0745 6624 9846
G5 4615
G4 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890
G3 55907 49526
G2 72503
G1 12451
ĐB 127663
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 3 7 9 0 9
1 2 2 4 5 1 5 8
2 3 4 6 2 0 1 1
3   3 0 2 6
4 5 6 4 1 2
5 1 5 1 4
6 3 6 2 4
7   7 0
8 1 8  
9 0 9 0

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 06/05/2023

G8 64
G7 284
G6 9051 4766 1537
G5 3461
G4 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138
G3 18991 97545
G2 58384
G1 55773
ĐB 899797
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0  
1 7 1 5 6 6 9
2 4 2  
3 7 8 3 7
4 5 9 4 2 8 8
5 1 5 4 8
6 1 1 6 6 6
7 3 7 1 3 9
8 4 4 5 8 3 9
9 1 7 8 9 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 01/05/2023

G8 62
G7 071
G6 6531 5382 5585
G5 5966
G4 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510
G3 15556 28509
G2 90121
G1 27778
ĐB 109127
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 9 0 1 6
1 0 8 1 2 3 7
2 1 7 7 2 8
3 1 3 8
4   4  
5 6 7 5 8
6 0 6 6 5 6
7 1 8 7 2 2 5
8 2 3 5 8 0 1 7
9   9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/04/2023

G8 60
G7 766
G6 8980 8434 4961
G5 2410
G4 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520
G3 18409 86498
G2 20495
G1 68556
ĐB 356255
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 9 0 1 2 3 3 3 8
1 0 1 6 7
2 0 6 2  
3 0 0 0 4 3  
4   4 3
5 5 6 5 5 9
6 1 6 6 2 5 6
7 1 7  
8 0 8 8 8 9
9 5 8 9 0

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/04/2023

G8 44
G7 126
G6 5549 5495 3306
G5 4052
G4 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115
G3 67374 60126
G2 80521
G1 97773
ĐB 228827
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 3
1 5 1 2
2 1 6 6 7 2 4 5
3 0 6 7 3 7
4 2 9 4 7 8
5 2 5 1 9
6   6 0 2 2 3
7 3 4 7 2 3
8 4 9 8  
9 5 9 4 8
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó. XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top