Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 20/05/2024

XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số trực tiếp Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/05/2024

G8 85
G7 652
G6 6618 3005 4307
G5 1931
G4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293
G3 24794 79754
G2 92683
G1 37865
ĐB 817292
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 7 0 1
1 0 1 8 1 1 3 9
2   2 5 9
3 1 3 8 9
4 8 4 5 8 9
5 2 4 9 5 0 6
6 5 6  
7   7 0
8 3 4 8 1 4
9 1 2 3 4 9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 18/05/2024

G8 18
G7 644
G6 6977 4069 2583
G5 7046
G4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416
G3 50419 25948
G2 50566
G1 81584
ĐB 067456
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0  
1 2 6 9 1 4 6
2   2 1
3   3 8
4 1 4 6 8 4 4 8
5 6 5 9
6 1 6 9 6 1 4 5 6
7 7 7 7
8 3 4 8 4
9 5 9 9 9 1 6 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 13/05/2024

G8 38
G7 649
G6 9782 5090 4323
G5 9344
G4 01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152
G3 76210 98118
G2 48222
G1 35512
ĐB 968020
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 2 9
1 0 2 8 1 6
2 0 2 3 4 2 1 2 5 8 9
3 5 9 3 2
4 4 9 4 2 4
5 2 5 3
6 1 9 6  
7   7  
8 2 8 1
9 0 2 9 3 4 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 11/05/2024

G8 63
G7 133
G6 6778 9029 0341
G5 9655
G4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239
G3 38619 25628
G2 26648
G1 53134
ĐB 416236
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0  
1 9 1 4 8
2 2 8 9 2 2
3 3 4 6 9 3 3
4 1 8 4 3 6
5 5 6 8 5 5
6 4 6 0 3 5
7 8 7  
8 1 8 2 4 5 7
9   9 1 2 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 06/05/2024

G8 20
G7 035
G6 8249 1183 9938
G5 4487
G4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579
G3 64996 70372
G2 99786
G1 97762
ĐB 833301
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 8 0  
1   1 0 8
2   2 6 7
3 5 8 3 8 9
4 9 4  
5 8 8 5 3 9
6 2 6 8 9
7 2 9 7 8
8 1 3 6 7 8 0 3 5 5
9 3 5 6 9 4 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 04/05/2024

G8 60
G7 696
G6 5406 8132 8130
G5 3319
G4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844
G3 00130 41719
G2 74106
G1 54533
ĐB 742011
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 6 6 7 0 0 3 3
1 1 9 9 1 1
2   2 3 6
3 0 0 2 3 3 3
4 4 9 4 4 5
5 4 5  
6 2 6 0 0 9
7   7 0 9
8   8  
9 6 7 9 1 1 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/04/2024

G8 11
G7 249
G6 7277 9218 3780
G5 9412
G4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508
G3 44130 62631
G2 10798
G1 95677
ĐB 393297
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 8 0 3 3 6 8
1 2 8 1 0 3
2   2 1
3 0 0 1 3 7
4 9 4  
5   5  
6 0 6  
7 3 7 7 7 7 7 7 7 9
8 0 8 8 0 1 8 9
9 7 8 9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/04/2024

G8 80
G7 925
G6 7867 9520 2730
G5 8722
G4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382
G3 29448 35953
G2 28423
G1 18456
ĐB 598621
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 3 3
1   1 2 3
2 0 1 2 3 5 8 2 2 8
3 0 0 1 7 3 2 5 8
4 8 4  
5 3 6 5 2 9
6 7 6 5
7   7 3 6
8 2 3 8 2 4
9 5 9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/04/2024

G8 89
G7 630
G6 5258 2042 5126
G5 6452
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191
G3 58414 12911
G2 76422
G1 10690
ĐB 689897
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 3 9
1 1 4 1 1 9
2 2 3 5 6 2 2 4 4 5
3 0 3 0 2
4 2 2 4 1
5 2 8 8 5 2
6   6 2
7 8 7 9
8   8 5 5 7
9 0 1 7 9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/04/2024

G8 40
G7 718
G6 1846 7012 5636
G5 7251
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377
G3 65794 20437
G2 55121
G1 88161
ĐB 597474
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 5 5
1 2 8 1 0 2 5 6
2 1 2 1 8
3 6 7 3  
4 6 4 7 9
5 0 0 1 5  
6 1 6 6 3 4 6
7 4 7 7 3 7
8 2 8 1
9 4 9 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/04/2024

G8 98
G7 494
G6 1973 0520 6979
G5 3468
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467
G3 91018 28489
G2 63050
G1 24696
ĐB 903684
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 2 5
1 6 8 1  
2 0 2 2 2 9
3   3 7
4   4 8 9
5 0 5  
6 7 8 6 1 9
7 3 8 9 7 6 9
8 4 9 8 1 6 7
9 2 4 6 7 9 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 13/04/2024

G8 70
G7 974
G6 8198 4977 8302
G5 5714
G4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806
G3 51613 86409
G2 44565
G1 65226
ĐB 309125
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 9 0  
1 3 3 4 5 6 1  
2 5 6 2 0 4
3 6 3 1 1
4 2 4 1 7
5   5 1 2 6
6 5 6 0 1 2 3 7
7 4 6 7 7 7
8   8 9
9 8 9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 08/04/2024

G8 35
G7 190
G6 4191 4489 3914
G5 2524
G4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147
G3 61472 28640
G2 06394
G1 98034
ĐB 529215
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 4 9
1 4 5 1 0 9
2 4 2 7
3 4 3 4
4 0 3 7 4 1 2 3 9
5 6 5 1
6   6 5
7 2 7 4
8 8 9 8 8 9 9
9 0 1 4 8 8 9 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 06/04/2024

G8 91
G7 127
G6 0092 9586 2241
G5 3772
G4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460
G3 43280 02985
G2 78420
G1 93846
ĐB 193631
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 6 8
1 1 1 1 3 4
2 0 7 2 7 9
3 1 7 3  
4 1 4 6 4 4
5 8 8 5 7 8
6 0 6 4 8
7 2 5 7 2 3
8 0 5 6 8 5 5
9 2 9  
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó. XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top