Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 26/09/2022

XSTD - KQXSTD - Kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc hôm nay

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 26/09/2022

G8 tructiep
G7 62
G6 884 736 215
G5 2987
G4 6160 0094 1043 2015 tructiep tructiep tructiep
G3 32501 94496
G2 50213
G1 06763
ĐB 93712
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 5 0 5 6
1 2 3 5 5 1 0 6
2 6 2 1 6
3 6 3 1 4 6 6
4 3 5 4 8 9
5 0 6 5 0 1 1 4 9
6 0 1 2 3 3 8 9 6 2 3 5 9
7 7 7 7 8 8
8 4 7 7 8 8 6 8
9 4 5 6 9 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 25/09/2022

G8 tructiep
G7 89
G6 104 934 481
G5 3701
G4 1818 5842 0140 4657 tructiep tructiep tructiep
G3 38607 71890
G2 50137
G1 36837
ĐB 59509
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 7 9 0 2 4 9
1 5 6 8 1 0 8
2 0 7 8 2 4 8
3 3 4 4 7 7 7 3 3
4 0 2 4 0 3 3 6 7
5 7 7 5 1
6 4 7 6 1
7 4 7 0 2 3 3 3 5 5 6
8 1 2 9 8 1 2
9 0 9 0 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 24/09/2022

G8 tructiep
G7 08
G6 368 823 443
G5 0386
G4 8467 7574 1579 7138 tructiep tructiep tructiep
G3 67243 04747
G2 39583
G1 01140
ĐB 08154
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 9 9 0 4 4
1 1 3 1 1 9
2 3 2 6
3 4 8 3 1 2 4 4 8
4 0 0 3 3 7 4 3 5 7
5 4 5  
6 2 6 7 8 8 6 6 8 8 8
7 4 8 9 7 4 6
8 3 6 6 6 8 0 3 6 6 7
9 1 9 0 0 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 23/09/2022

G8 tructiep
G7 01
G6 724 174 453
G5 0160
G4 3605 3596 2870 5392 tructiep tructiep tructiep
G3 69170 12911
G2 75772
G1 63302
ĐB 79436
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 2 5 8 0 0 6 7 7
1 1 1 0 1 2
2 1 4 6 2 0 7 9
3 6 3 5 5
4 6 8 9 4 2 7
5 3 3 6 5 0 9
6 0 7 8 6 2 3 4 5 7 9
7 0 0 2 4 6 7 6
8   8 0 4 6
9 2 5 6 9 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 22/09/2022

G8 tructiep
G7 37
G6 495 283 089
G5 5119
G4 1992 5460 0527 7755 tructiep tructiep tructiep
G3 11078 35566
G2 67639
G1 14235
ĐB 76777
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 1 6
1 0 7 9 9 1 0 3 5
2 7 7 2 9
3 1 5 7 9 3 4 8
4 3 4  
5 1 5 5 3 5 6 7 8 9
6 0 5 6 6 6 6 6 9
7 5 7 8 7 1 2 2 3 7
8 3 5 9 8 7
9 2 5 6 9 1 1 3 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 21/09/2022

G8 tructiep
G7 05
G6 380 518 321
G5 5136
G4 7785 6343 5951 3385 tructiep tructiep tructiep
G3 57514 55801
G2 28539
G1 04642
ĐB 44823
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 4 5 0 4 8
1 4 6 8 1 0 2 5
2 1 3 6 2 4
3 6 9 9 3 0 2 4 4
4 0 2 3 3 4 0 1 9 9
5 1 5 5 0 5 8 8 8
6 6 7 6 1 2 3 6
7   7 6
8 0 5 5 5 8 1
9 4 4 9 3 3

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 20/09/2022

G8 tructiep
G7 71
G6 818 799 831
G5 0799
G4 9164 3207 6899 0093 tructiep tructiep tructiep
G3 84226 05736
G2 03694
G1 51429
ĐB 50221
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 7 8 8 0 1 4
1 0 8 1 2 3 7
2 1 6 7 9 2 9 9
3 1 6 3 9
4 0 6 4 0 6 9 9
5 6 5 6
6 4 5 6 2 3 4 5 7
7 1 6 7 0 2
8   8 0 0 1
9 2 2 3 4 4 9 9 9 9 2 9 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 19/09/2022

G8 tructiep
G7 95
G6 927 362 456
G5 7124
G4 2546 5002 0826 2950 tructiep tructiep tructiep
G3 18739 41960
G2 76774
G1 45485
ĐB 62198
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 8 8 0 5 6
1   1 6
2 2 4 6 7 2 0 2 4 6 7
3 4 9 9 3 5
4 2 6 4 0 2 3 7 8 9
5 0 3 6 5 8 9
6 0 1 2 6 2 4 5
7 2 4 7 7 2 7
8 4 5 8 0 0 9
9 4 5 8 9 3 3

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 18/09/2022

G8 tructiep
G7 05
G6 781 007 337
G5 6188
G4 2580 6226 0074 0880 tructiep tructiep tructiep
G3 25494 16326
G2 09941
G1 36603
ĐB 14894
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 4 5 7 7 0 0 7 8 8
1 6 1 4 8
2 2 3 3 6 6 2 2 4
3 5 7 3 0 2 2
4 1 2 6 4 0 6 7 9 9
5   5 0 3
6 4 6 1 2 2 4
7 0 4 7 0 0 3 8
8 0 0 1 7 8 8 8
9 4 4 9  

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 17/09/2022

G8 tructiep
G7 65
G6 084 250 098
G5 1049
G4 5992 5247 0426 6302 tructiep tructiep tructiep
G3 74363 31000
G2 85254
G1 82995
ĐB 55890
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 0 0 5 9
1 1 1 1 7
2 3 5 6 9 2 0 4 7 7 9
3 4 3 2 6
4 2 7 8 9 4 3 5 8
5 0 4 5 2 6 9 9
6 3 5 8 6 2 7
7 1 2 2 6 7 4
8 4 8 4 6 9
9 0 2 5 5 8 9 2 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 16/09/2022

G8 tructiep
G7 90
G6 847 449 541
G5 6817
G4 6222 2420 3750 8550 tructiep tructiep tructiep
G3 43187 69772
G2 56928
G1 90716
ĐB 48715
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2 5 5 8 9
1 4 5 6 7 1 2 4
2 0 1 2 8 9 2 2 7
3   3  
4 1 5 7 7 9 4 1 8
5 0 0 6 5 1 4 6 7
6 5 6 1 5 8
7 2 5 7 7 1 4 4 7 8
8 0 4 6 7 9 8 2
9 0 9 2 4 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 15/09/2022

G8 tructiep
G7 47
G6 296 672 723
G5 3383
G4 6606 8058 1050 3792 tructiep tructiep tructiep
G3 37527 77157
G2 63025
G1 95705
ĐB 87354
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 6 0 5
1 8 1 2 2 7 8
2 1 1 3 4 5 7 2 7 9
3   3 2 8
4 7 4 0 2 5
5 0 4 7 8 5 0 2 9
6 6 9 6 0 6 9
7 1 2 7 8 7 2 4 5 7
8 1 3 8 8 1 5 7 8
9 2 5 6 9 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 14/09/2022

G8 tructiep
G7 92
G6 851 525 505
G5 7903
G4 6240 7984 0724 3955 tructiep tructiep tructiep
G3 24053 74602
G2 25649
G1 70165
ĐB 66581
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 3 3 5 8 0 0 1 4
1 0 3 4 1 5 8
2 4 5 2 0 9
3   3 0 0 1 5 9
4 0 9 4 1 2 5 7 8
5 1 3 4 5 5 5 0 2 5 5 6 6
6 5 5 7 6  
7 4 7 6
8 1 4 8 0
9 2 3 9 9 4 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 13/09/2022

G8 tructiep
G7 66
G6 291 438 718
G5 9117
G4 7684 5001 9636 8397 tructiep tructiep tructiep
G3 59555 55905
G2 39452
G1 55643
ĐB 21776
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 5 0 1 7
1 0 3 7 8 1 0 3 9
2 9 2 5
3 1 6 8 9 3 0 1 4
4 3 4 8
5 2 5 5 0 5 8
6 6 7 8 6 3 6 7 8
7 0 6 8 7 1 6 9 9
8 4 5 6 8 1 3 6 7
9 1 7 7 9 2 3
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó. XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào - Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top