Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 03/10/2023

XSTD - KQXSTD - Kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc hôm nay

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 02/10/2023

G8 tructiep
G7 64
G6 450 400 279
G5 7274
G4 5054 8832 4262 5291 tructiep tructiep tructiep
G3 78709 89573
G2 74027
G1 56435
ĐB 80973
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 9 9 9 0 0 5 6
1 1 1 1 8 9
2 7 2 0 3 6
3 2 5 3 6 7 7
4   4 5 6 7 8
5 0 4 9 5 3
6 0 2 3 4 9 9 6  
7 3 3 4 9 7 2
8 1 4 8  
9 1 9 9 9 0 0 0 5 6 6 7 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 01/10/2023

G8 tructiep
G7 03
G6 359 623 838
G5 0132
G4 0871 5315 5694 7563 tructiep tructiep tructiep
G3 51729 76652
G2 18906
G1 57908
ĐB 07289
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 6 7 8 8 0 7
1 5 1 7
2 3 5 9 2 3 5
3 2 3 3 3 8 3 0 2 3 3 3 6
4 4 4 4 7 9
5 2 6 6 9 5 1 2
6 3 6 0 5 5
7 0 1 4 7 0 8
8 7 8 9 8 0 0 3 8
9 4 9 2 5 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 30/09/2023

G8 tructiep
G7 79
G6 104 844 320
G5 4316
G4 6557 5429 6415 1454 tructiep tructiep tructiep
G3 28668 67174
G2 69062
G1 00802
ĐB 19237
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 4 0 1 2 6
1 0 1 1 2 5 6 7 1 1 1 7
2 0 9 2 0 1 6
3 7 8 3 5
4 4 4 4 4 0 4 4 4 5 7
5 3 4 7 5 1
6 0 2 6 8 6 1 6
7 1 4 9 9 7 1 3 5
8   8 3 6
9   9 2 7 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 29/09/2023

G8 tructiep
G7 79
G6 109 055 432
G5 8752
G4 7218 1041 6089 3633 tructiep tructiep tructiep
G3 45021 76164
G2 45097
G1 88675
ĐB 07044
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 9 0 3
1 8 9 1 2 4 8
2 1 6 2 3 5
3 0 2 3 3 3 3 3
4 1 4 4 0 4 6
5 2 5 7 9 5 0 5 7
6 4 6 7 6 2 6
7 5 9 7 5 6 9
8 1 8 9 9 8 1 8
9 7 9 0 1 5 7 8 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 28/09/2023

G8 tructiep
G7 61
G6 924 443 417
G5 9078
G4 2092 6143 0736 5575 tructiep tructiep tructiep
G3 50556 02023
G2 44386
G1 77996
ĐB 11698
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 4 0 0 2
1 6 7 1 6
2 0 2 3 4 2 2 6 9
3 6 3 2 4 4
4 3 3 8 4 0 2 8
5 6 5 7
6 1 2 8 9 6 1 3 5 8 9
7 5 8 8 7 1 9
8 4 6 8 8 4 6 7 7 8 9
9 2 6 7 8 9 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 27/09/2023

G8 tructiep
G7 56
G6 043 466 205
G5 2608
G4 7621 1221 9671 5497 tructiep tructiep tructiep
G3 67673 22611
G2 67705
G1 71106
ĐB 93447
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 5 6 6 8 0 1 3
1 0 1 8 1 1 2 2 4 7
2 1 1 2 3 4 8 2 2
3 0 4 3 2 4 7
4 1 3 7 4 2 3 7 8
5 6 5 0 0 8
6 6 6 0 0 5 6
7 1 3 4 7 4 9
8 4 5 8 0 1 2
9 7 9  

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 26/09/2023

G8 tructiep
G7 34
G6 003 883 109
G5 1100
G4 9605 8174 8695 3932 tructiep tructiep tructiep
G3 19963 86594
G2 92248
G1 33099
ĐB 45236
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 3 3 3 5 9 0 0 5 8
1 6 1 0 8
2   2 3 3 5
3 2 2 4 5 6 3 0 0 0 6 8
4 8 8 4 3 7 8 9
5 0 2 5 0 3 9
6 3 6 1 3
7 4 7 7 7
8 0 1 3 4 8 4 4
9 4 5 9 9 0 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 25/09/2023

G8 tructiep
G7 83
G6 665 493 022
G5 2897
G4 9605 6005 9627 8751 tructiep tructiep tructiep
G3 03065 37527
G2 82470
G1 71548
ĐB 68779
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 5 5 5 7 0 7
1 4 6 6 1 2 5 6 7
2 1 2 7 7 2 2
3   3 0 8 9
4 8 4 1
5 1 6 5 0 0 0 6 6 7
6 1 5 5 8 6 1 1 5
7 0 1 5 7 9 7 0 2 2 7 9
8 3 8 4 6
9 3 7 9 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 24/09/2023

G8 tructiep
G7 40
G6 067 617 701
G5 5759
G4 8299 1202 0788 8971 tructiep tructiep tructiep
G3 22314 73466
G2 29228
G1 20839
ĐB 62778
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 2 5 5 0 3 4 6
1 4 6 7 9 1 0 5 7
2 8 8 2 0
3 0 3 9 3 3
4 0 4 4 1 4 8
5 1 9 5 0 0
6 0 6 7 6 1 6 7
7 1 6 8 7 1 6 8
8 4 7 8 8 2 2 7 8
9 9 9 1 3 5 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 23/09/2023

G8 tructiep
G7 92
G6 075 832 375
G5 9571
G4 5488 9596 2292 3714 tructiep tructiep tructiep
G3 70197 24029
G2 60050
G1 99878
ĐB 76922
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 4 5 8
1 0 4 1 3 4 7
2 2 4 7 9 2 2 3 4 9 9
3 1 2 4 3 5 5
4 0 1 2 4 1 2 3
5 0 3 3 5 7 7
6   6 9
7 1 5 5 8 7 2 9
8 0 8 8 8 8 7 8 8 8
9 2 2 6 7 9 2

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 22/09/2023

G8 tructiep
G7 80
G6 826 983 510
G5 1863
G4 8307 1435 0484 0941 tructiep tructiep tructiep
G3 56683 54921
G2 36490
G1 66480
ĐB 22714
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 7 7 0 0 1 5 8 8 9
1 0 4 5 1 2 3 4
2 1 6 2 5
3 1 5 3 0 6 8 8
4 1 9 9 4 1 8
5 0 2 5 1 3 7
6 3 7 9 6 2
7 5 7 0 0 6 9
8 0 0 3 3 4 8  
9 0 7 9 4 4 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 21/09/2023

G8 tructiep
G7 64
G6 104 794 694
G5 6189
G4 0466 4980 0563 6846 tructiep tructiep tructiep
G3 11728 25151
G2 51527
G1 34841
ĐB 52566
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 4 0 2 8 8 8
1 7 1 2 4 5 9
2 0 1 5 7 8 2 9
3   3 0 6 6
4 1 6 7 4 0 5 6 9 9
5 1 4 8 5 2
6 3 3 4 6 6 6 4 6 6
7   7 1 2 4
8 0 0 0 9 8 2 5
9 1 2 4 4 9 8

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 20/09/2023

G8 tructiep
G7 22
G6 393 729 536
G5 0634
G4 5730 3813 6767 5531 tructiep tructiep tructiep
G3 43807 58233
G2 54210
G1 10239
ĐB 40303
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 7 7 8 0 1 3
1 0 1 3 4 5 8 1 0 1 3 9
2 2 3 9 2 2
3 0 1 3 4 4 6 9 3 0 1 2 3 9
4   4 1 3 3 6
5   5 1 7
6 4 7 6 3 8
7 5 7 0 0 6
8 6 8 0 1
9 1 3 9 2 3

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 19/09/2023

G8 tructiep
G7 41
G6 212 766 598
G5 1942
G4 8894 5615 3165 5278 tructiep tructiep tructiep
G3 41571 89042
G2 95072
G1 75781
ĐB 50925
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 3 4 8
1 2 2 5 8 1 4 7 8
2 5 8 2 1 1 4 4 5 6 7
3 0 8 3  
4 0 1 2 2 4 9
5 2 5 6 5 1 2 5 6 8 9
6 2 5 6 6 5 6
7 1 2 8 7  
8 0 1 5 8 1 2 3 7 9
9 4 5 8 9  
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại Xosotructiep. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó. XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào - Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xosotructiep.org CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau) 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ - 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang Xosotructiep.
to top